אתר רשות האוכלוסין וההגירה. הוצאת דרכון ביומטרי (הליך)

כמו כן באתר ישנו טופס דרכון לקטין במקום דרכון שהושחת וכל טופס רלוונטי אחר בנוגע לניהול מרשם אוכלוסין הכולל שירותי תיעוד והנפקת תעודות ודרכונים הטופס מהווה גם טופס לשם קבלת היתר להעסקת עובד זר
את שירותי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה לשעבר משרד הפנים המפורטים להלן ניתן לקבל במשרדי המועצה בין השעות 08:00 — 15:00 למידע נוסף ראו: , ,

עובד רשות האוכלוסין וההגירה נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים

לנוכח שינוי הליך המסירה , מבקש המגיש בקשה לתעודת זהות ביומטרית וברשותו תעודת זהות ישנה , בעת קבלת הבקשה , תעודת הזהות הישנה לא נלקחת ומבוטלת וזאת בכדי שלא להשאיר את המבקש ללא תעודת זהות, אלא, ניתן תוקף קצר יותר לתעודה הישנה על-ידי גזירת הפינות התחתונות והדבקת מדבקת תוקף לתעודת הזהות, המדבקה מודבקת בחלק העליון של התעודה.

30
הוצאת דרכון ביומטרי (הליך)
טפסים לחידוש והארכת דרכון חידוש תוקף דרכון הוא מתן דרכון חדש במקום דרכון ישן שתוקפו פג
רשות האוכלוסין וההגירה (גורם ממשל)
באתר שלנו המהווה מנוע חיפוש לכל סוגי הטפסים בישראל, תוכלו לאתר את כל הטפסים הקשורים לרשות האוכלוסין וההגירה
טפסים רשות האוכלוסין וההגירה
לבירורם: רוזט נחום — 08-9915820 שינויים בתעודת הזהות — תעודת זהות ביומטרית בימים אלו החל משרד הפנים בהחלפת תעודות הזהות הקיימות בתעודות הזהות הביומטריות
באתר טפסים המהווה מנוע חיפוש יעיל ואפקטיבי לכל הטפסים הקשורים לרשות האוכלוסין וההגירה, תוכלו למצוא את כל הטפסים הנדרשים לשם חידוש דרכון או הארכתו במקרים אלו לאחר שהדרכון פג ניתן להאריכו עד להשלמת עשר השנים
ואולם, לפי תיקון לחוק הדרכונים, מגבלה זו בוטלה ושר הפנים אינו יכול לסרב עוד לבקשה של עולה חדש לקבל דרכון רק בשל כך שטרם השתקע בישראל את טופס הבקשה לקבלת מעמד בישראל לבן או בת זוג זר, הנשוי לישראלי או לישראלית, ניתן להוריד אצלנו באתר הטופס נמצא גם בגרסה להדפסה ובפורמט של PDF ו-

רשות האוכלוסין וההגירה (גורם ממשל)

בנוסף ניתן לראות האם קיימת עמדת שירות עצמי והיכן היא ממוקמת.

13
הוצאת דרכון ביומטרי (הליך)
הארכת תוקף דרכון מתבצעת במקרה שבו ניתן דרכון לבגיר לתקופה הקטנה מעשר שנים
הוצאת דרכון ביומטרי (הליך)
לשכת הרשות בבאר שבע כתובת: רחוב התקווה 4, באר שבע קרית הממשלה פעילות: ימים א',ב',ג',ה' — 8:00-12:00, יום ב' — 14:30-17:00, יום ד' — 13:30-17:00
עובד רשות האוכלוסין וההגירה נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים
טפסים נדרשים ניתן לקבל במשרדי המועצה או הודעה חשובה לתושבי המועצה! בהתאם לכך, נבקשכם לעדכן את המידע המצוי באתר האינטרנט שלכם אודות פעילות הרשות ולפרסם את המידע המעודכן תוך הפנייה ל נדגיש, כי כל באתר מכיל שעות קבלת קהל, כתובת, מפה ופרטי התקשרות, והתראות רלוונטיות ללשכה או לכל הלשכות