טופס דיווח על בידוד. שאלות ותשובות בנושא בידוד

מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד למידע נוסף ראו ב מעסיק ששילם לעובד או בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין 01
ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד אופן הדיווח על הבידוד: כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים- יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד אין לפצל חודשים , ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד

החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)

דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1.

איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
המידע ברשויות השונות משתנה מעת לעת, והתכנים באתר לא בהכרח מתעדכנים בקצב זהה
דמי בידוד
אף שנוסח האישור מתיחס עדיין לחוזרים מסין, הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לעובדים שחוזרים ממדינות אחרות
איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
אם לעובד אין מספיק ימי מחלה צבורים, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות מהשכר
לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך ואישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו
מייצג שלא מ חובר למערכת ייצוג לקוחות יכול להגיש בקשה לייפוי כוח , ולשלוח לסניף שבו מתנהל התיק של המעסיק ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד

דמי בידוד

ניתן לדווח אונליין מראש לפני ההמראה לישראל.

שאלות ותשובות בנושא בידוד
בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 ללא קשר לשעה בה החל הבידוד
ערעור על הפניה לבידוד
בנוסף, עליהם לחתום על הצהרה כי הם נעדרים בגלל בידוד בשל החשש לנגיף הקורונה ולצרף אישור על מועד עזיבתם את המדינות, שכל מי שחוזר מהן חייב לשהות בבידוד
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
נוסע בודד נוסף או נוסעים הגרים באותו הבית ישובים במושב האחורי בלבד
אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת טופס זה הוא טופס מקוון, והוא יאפשר לך להגיש את הבקשה באופן ממוחשב, לזכות בעדכון לגבי מצב הטיפול בטופס, לצרף מסמכים חסרים ככל שידרשו וכן לקבל הודעה על גמר הטיפול בבקשה, והכל דרך כתובת הדוא"ל, ובלי צורך להגיע למשרדי העירייה
עובדים שנאלצים להימצא בבידוד בשל חשש שנדבקו בנגיף הקורונה, היעדרותם נחשבת להיעדרות מהעבודה בגלל מחלה והם זכאים לתשלום דמי מחלה הודעה לציבור נגיף הקורונה 5

איך מגישים בקשה לדמי בידוד?

מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו.

17
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
כל השבים לישראל מחו"ל, תושבים חוזרים ועולים חדשים, חוץ ממדינות הנחשבות לירוקות החל מה 13
ערעור על הפניה לבידוד
על כל אחד מבני המשפחה לדווח — כולל ילדים
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
מגיש הבקשה יוכל לשדר קובץ המכיל את פרטי העובדים של המעסיק, אשר הופק ממערכת השכר שאיתה הוא עובד