יום האונס. אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

אנו קוראים להורים לגלות מעורבות ואחריות בפעילות הילדים ברשת, לשוחח עמם, להסביר להם ולוודא כי הם מבינים את הסכנה הטמונה בקריאות מסוג זה להימנע מלשתף פעולה עם שולחי התכנים בנושא או לשתף תכנים עם אנשים שאינם מכירים
נמשיך להיאבק בנחישות בתופעה החמורה גם במרחב הווירטואלי ונשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא לדין את העבריינים הפוגעים בגופם ובפרטיותם של קטינים ובכלל כל צפייה בתכנים הקוראים לפגוע באחר עלולה להוות אמצעי לתקיפה מינית של קטינים ובגירים כאחד מתוך מטרה לחקות את התוכן אליו נחשפו

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

.

9
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
משטרת ישראל ממליצה לכל מי שנפגע או נחשף לתכנים הללו לפנות מיד למוקד 105 ולדווח
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
כמו כן יש להימנע משיתוף והפצה של תכנים אלה שכן בעצם השיתוף הם עלולים לעודד אחרים לשתף פעולה
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ

.

אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ
אזהרה לציבור יום האונס הבינלאומ