תשלום חוב מעמ. תשלומי ועד בית (זכות)

לדבריו, התייעץ עם רו"ח סרגני בדבר האפשרות לדווח ולא לשלם או לדווח סכום 0 ונאמר לו כי הדבר בלתי אפשרי ובלתי חוקי ההלכה הפסוקה קובעת, כי גם אם המצוקה התזרימית נובעת מעיכוב בקבלת תשלומי לקוחות, אין בכך משום הגנה מהעבירה של אי דיווח למע"מ ואי העברת תשלומי מע"מ ע"פ חי' איילון חרושת פלדה נ' מ"י, תק-מח 95 4 284, 285
ר"ח סרגני אמר כי מעולם לא קיבל תשובה בכתב ממע"מ לגבי הבקשות לפריסת תשלומים, אלא קיבל תשובה שלילית טלפונית לא ברורה הנאשם נשאל בחקירה הנגדית מדוע לא פנה לבירור התשובה לבקשות הפריסה שהגיש, וענה כי ניסה לברר טלפונית אך לא נענה

תשלום חובות

יצויין כי הבקשה לפריסה ל-48 תשלומים נדחתה ע"י ס' הממונה האזורי במע"מ בנימוקים הבאים: מדובר בפיגור ממושך ובבקשת פריסה חריגה ביחס למקובל; הפריסה של 5 תשלומים שאושרה לחברה בעבר לא בוצעה; החברה הפסיקה לדווח באופן שוטף ואף לא שילמה את הדו"ח לתקופת הדיווח האחרונה כפי שהתבקשה לשלם.

8
מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?
במקביל, כדי לפתור את בעיית אי הדיווח והחוב המצטבר למע"מ, ניסה הנאשם לפנות למשרדי מע"מ ולבקש פריסת תשלומים
מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?
בסוף מרץ 2004 נפגשו הנאשם ורוה"ח סרגני עם מנהלת מחלקת מע"מ בפ"ת וביקשו פריסת תשלומים של 4-5 שנים לחוב המצטבר בגין שמונה דו"חות שלא הוגשו שהגיע לכ-415,000 ש"ח
אי תשלום מע''מ
ב"כ המאשימה הצביעה על כך שלפי הספרות המשפטית וההלכה הפסוקה, נקיטת האמצעים הנאותים למניעת ביצוע העבירה צריכה להתרחש לפני מועד ביצוע העבירות י' פוטשבוצקי, חוק מס ערך מוסף, עמ' 636; ת
דיון משפטי לעניין ההצדק הסביר הנטען: הסיבות לאי תשלום הדו"חות היו, אליבא דהנאשם ורוה"ח סרגני, מתח רווחים נמוך ופיגור לקוחות בתשלום התקווה כי במשך השנים הבאות יגדל המחזור כך ששולי הרווח יכסו את ההוצאות התפעוליות והניהוליות והחברה תהפוך רווחית, אינה בגדר "הצדק סביר" לאי תשלום המע"מ לאורך תקופה ממושכת כל כך, בה ההפסדים מצטברים והולכים וכל שינוי מהותי ברווחיות או בתזרים אינו נראה לעין
ועד הבית רשאי לתבוע בעל דירה שמסרב לשלם את תשלומי ועד הבית לפרט אין זכות לבסס את המשך פעילותו העסקית על כספים שאינם שייכים לו

אי תשלום מע''מ

החברה העסיקה בין 70 ל-90 שומרי סף, שאבטחו מסעדות, ועיקר תזרים ההוצאות שלה היה על משכורות.

25
הסדרת חובות אדם שנפטר (הליך)
הסדרת חובות אדם שנפטר (הליך)
גם אם חובת התשלום היא על השוכר, בעלי הדירה הם האחראים לאכיפת החוזה מול השוכר
תשלום חוב לכללית ללא סיסמה
בבואו להחליט מהי הדרך בה ינוהל עסקו, אין הוא ראי להמר על מידת הצלחתו על חשבון חובו למע"מ
יש לזכור, כי המדיניות הנקוטה בהגשת כתבי אישום על עבירות מינהליות של אי הגשת דו"חות פורסמה בהנחיות אשר הוגשו לביהמ"ש בשלב הטענות המקדמיות , ולפיה יש להגיש כתב אישום כאשר מדובר באי הגשתם של שלושה דו"חות ומעלה, או אף פחות מכך אם הסכום המצטבר עולה על 50,000 ש"ח באוגוסט 2003 התקשרו אליו ממע"מ ונאמר לו שניתן לאשר לו פריסת החוב ל-5 תשלומים בלבד
טענות לפגם מינהלי בהגשת כתב האישום ולהגנה מן הצדק בתחילת הדיון טען הסניגור טענות מקדמיות לגבי חובת ההנמקה המוטלת על תובע המגיש כתב אישום פלילי בגין עבירה מינהלית, ואשר לשיטתו כוללת גם מתן זכות שימוע לחשוד בעבירה, כדי שכל העובדות והנסיבות הרלוונטיות יעמדו בפני התובע בטרם החלטתו וכדברי השופטת המלומדת של בית משפט השלום: מרגע שלא ניתן היה לעמוד בשתלום החובות למע"מ, לא היה מקום להמשיך ולגלגל את העסקים השונים שהיו לחברה

מתנה מחול תשלום מכס/מעמ ?

בנוסף, לא מצאתי ממש בטענות כי הנאשמים הוכשלו עקב ייעוץ מקצועי כושל של רו"ח סרגני או "הודחו לביצוע העבירה" עקב אי מתן הדרכה נכונה ע"י עובדי מע"מ או חוקריו.

22
תשלומי ועד בית (זכות)
בהמשך לכך, מילא התובע מוטי מאיר ביום 4
הסדרת חובות אדם שנפטר (הליך)
בבואו להחליט מהי הדרך בה ינוהל עסקו, אין הוא ראי להמר על מידת הצלחתו על חשבון חובו למע"מ
תשלום חובות
בלהטוטנות עסקית שהינה נחלתו של בעל עסק, המקבל סחורה, מוציא הוצאות ומלא רצון להרחיב את היקף עסקו, אין הוא רשאי להזניח את חובו למע"מ ולהשימו במקום אחרון בסדר עדיפויותיו, נהפוך הוא, עליו לוודא שחובה זו תטופל כראוי