לך אלי אקורדים. לך אלי תשוקתי / אברהם אבן עזרא

Gb Ab Db Bbm לך אלי תשוקתי, Gb Fm Gb Fm בך חשקי ואהבתי Gb Ab Db Bbm לך לבי וכליותי, Gb Fm Gb Fm לך רוחי ונשמתי Gb Ab Db Bbm לך ידי לך רגלי Gb Fm Gb Fm וממך היא תכונתי Gb Ab Db Bbm לך עצמי לך דמי Gb Fm Gb Fm ועורי עם גוויתי מעבר משמאל לימין: הא
יתגדל ויתקדש- חיים ישראל 37

אקורדים קח לך אישה

.

2
לך אלי תשוקתי / אברהם אבן עזרא
אקורדים קח לך אישה
F לך אני בעודי חי
אקורדים פרי גנך
לבטאות את סערת הרגשות שלך

:: לך אלי (אקורדים)

אבל, כמעט כולנו פוגשים גם אותה.

29
לך אלי תשוקתי / אברהם אבן עזרא
מאך א ברכה- שמולי אונגר 44
מילים לשיר לך אלי תשוקתי
התקבצו מלאכים-יוסי גרין ואידיש נחת 25
אקורדים פרי גנך
כמה טוב שנפגשנו-אברהם פריד 41 התוכן המלא ופירוט ההפתעות הנוספות בהמשך הדף החלום

אקורדים פרי גנך

נפשי- ישי ריבו ומוטי שטיימנץ 2.

:: לך אלי (אקורדים)
D לך אלי תשוקתי Am
אקורדים קח לך אישה
:: לך אלי (אקורדים)