קאנטרי נווה שרת. עמוד ראשי

איננו אוספים ביודעין או במכוון מידע מקטינים מתחת לגיל 13 אלו שרכשו כרטיסייה לא זכאים לחלק מהשירותים של המקום, בניהם לוקרים
למעט כל תוכן שמקורו במשתמשים, כל הזכויות, הכותרת וכל עניין בשירות ולשירות, לרבות וללא הגבלה, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל מוניטין הקשור בכך, הם רכושם הבלעדי של החברה ומורשיה אנו ממליצים לך לקרוא אותה בעיון

🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3

הנך מסכים בזאת במפורש שתחום השיפוט האישי יהיה בישראל ומוותר במפורש על כל זכות להתנגד לתחום השיפוט האישי בישראל או לחוסר הנוחות של פורום כזה.

🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3
אם הוראה כלשהי של תנאים אלה נחשבת כבלתי חוקית, לא תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט מוסמך, אזי ההוראה תבוצע ותיאכף במידה המרבית המותרת בחוק כדי לשקף ככל האפשר את הכוונה המקורית של אותה הוראה, וההוראות הנותרות בתנאים אלה ימשיכו להישאר במלוא עוצמתן ותוקפן
קאנטרי נווה שרת תל אביב
אתה אחראי לשלם את כל העמלות החלות, בין אם השתמשת בשירות בפועל או לא
מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו
הבסיס המשפטי על פי הדין האירופאי לעיבוד המידע כאמור הוא האינטרס הלגיטימי שלנו לקדם את העסק ולעדכן את המשתמשים בנוגע לתכונות חדשות של השירות ופעילויות שונות בקהילה
אנחנו הבעלים של כל הזכויות החוקיות בשירות, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הגבלת אחריות בכפוף להיקף המקסימלי המותר על פי הדין החל, הצוות שלנו ואנו לא נהיה אחראים, לכל נזק עקיף, מיוחד, עונשי, דוגמתי EXEMPLARY , סטטוטורי, נזק מקרי או נזק תוצאתי, נזק דומה אחר או אובדן כולל אובדן רווח ואבדן נתונים , עלויות, הוצאות ותשלומים, בין אם בנזיקין, בחוזים, או לפי כל תיאוריה משפטית אחרת, הנובעים או קשורים לתוכן או מחיבור לתוכן, שימוש או אי היכולת להשתמש בשירות או בתכונותיו, או מכישלון כלשהו, שגיאה או תקלה בתפקוד השירות, או כל תקלה או שגיאה אחרת שנעשתה על ידי מי מצוות שלנו, או מההסתמכות שלך על התוכן הזמין בשירות, או מכל תקשורת שנעשתה באמצעות השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות, או מכל דחייה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מעצירה, מחיקה, חשיפה וכל שימוש או אובדן אחר בתוכן שלך בשירות
אם הנך משתמש בשירות כמנהל קהילה, השירות כפוף לתשלום דמי השימוש הרלוונטים בספרייה חלל מרווח, שקט וממוזג ללימודים ועבודה, אינטרנט אלחוטי וגישה למאגרי מידע מקוונים

🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3

על אף האמור לעיל, אנו רשאים להגיש נגדך תביעה על פי פסקת השיפוי לעיל בכל בית משפט שפוסק בתביעת צד ג נגדנו.

8
🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3
אנו עשויים לשנות תנאים האלה, כולם או חלקם, בכל עת על ידי כך שנודיע לך על התנאים המתוקנים מראש
קאנטרי נווה שרת תל אביב
תוכל למסור לנו מידע נוסף כמו תמונת הפרופיל, מין או תחום העיסוק שלך
עמוד ראשי
אתה אחראי לתשלום כל המסים או החיובים החלים כאמור
קבצי עוגיות אנליטיים מופעלים על ידנו ובאמצעות צדדים שלישיים, כגון גוגל, אשר עוזרים לנו להבין איך המשתמשים מתפעלים את השירות כאשר אתה נכנס לשירות אנחנו אוספים נתונים אודות המכשיר באמצעותו נכנסת לשירות, בין אם מחשב, טלפון או מכשירי קצה אחרים
פרטי החיוב שלך עשויים להיות מעובדים ומטופלים באמצעות אמצעי סליקה של צד ג', לכן הם יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של אותם צדדים שלישיים בהתאם ליחסים החוזיים שלך איתם זכויותיך באיחוד האירופי זכותך לגשת לנתונים האישיים שלך, לעדכן, למחוק או לקבל מהם עותק

קאנטרי קהילתי נווה שרת

יש לך זכות להעביר נתונים אלה לספק שירות אחר, וכאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית, תוכל לבחור את הספק בעצמך.

28
קאנטרי קהילתי נווה שרת
כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבונך במדיה החברתית, אתה מאשר לנו גישה למידע מהפרופיל באמצעותו התחברת
עמוד ראשי
נאסוף מידע על דגם המכשיר, המיקום הגאוגרפי שלו, מערכת ההפעלה, מזהה ייחודי, נתוני רשת סלולרית וכתובת הפרוטוקול אינטרנט IP שבאמצעותה התחברת לשירות
קאנטרי קהילתי נווה שרת
הפרויקט כולל פירוק ופינוי של כל קונסטרוקציית העץ הישנה ביצוע ביסוס ועיגון לקירוי העתידי הרכבת קירוי חדש מפלדה הכולל מערכות כגון חשמל, תאורה, אוורור, זיגוג ואלומיניום, בנוסף בניית שלד בניין שיהווה כמתחם ספא וג'קוזי חדשים בצמוד למבנה קירוי הברכה