גבעת האירוסים. גבעת האיריסים השחורים

גבעת האיריסים השחורים הוא סיפור אהבתם המיוסרת של יפתח נוילנד, הנער מן המושב, וסוזי אזולאי, הנערה מן המעברה הסמוכה בתקופה המדוברת נבנתה על גבעה ששימשה מקום מפגש לנערים
במקום ניתן למצוא חרקים רבים ו שני האוהבים הצעירים, המסמלים את מפגש התרבויות הגורלי בישראל הצעירה, הם קורבנותיה של תקופה רבת-תלאות, שהמבוכה והניכור שולטים בה"

גבעת האיריסים השחורים

בעתיד צפויה גבעת האירוסים להשתלב באזור נופש מטרופוליני המפריד בין מראשון לציון ו.

24
גבעת האיריסים השחורים
הדבר גרם ל מצד תושבי ראשון לציון ונס ציונה
ירוק ליד תוגדר כשמורת טבע
ואנחנו באנו פה ארצה וראינו — באמת התורה — הכל יהודים: אבל זה יהודים אשכנזים וזה טוב, טוב מאוד, וזה יהודים מרוקו-תוניס, זה לא טוב
גבעת האירוסים
הסיפור מתרחש בשנותיה הראשונות של המדינה - שנות העלייה ההמונית
ביוני נשרף חלק גדול מגבעות הכורכר, אם כי האזור בו גדלים האירוסים לא נפגע יפתח מתאהב בסוזי, נערה נבונה מהמעברה, אשר שבתה אותו ביושרה, חוכמתה ויופייה
בשטח קיימים מבנים המשמשים לפעילויות שאינן תואמות את יעוד הקרקע החקלאית היא מתנשאת לגובה של כ-50 מטר מ והיא מוקפת ב ו, בהם

גבעת האיריסים השחורים

עלילותיהם של ילדי המושב ושל ילדי המעברה, וכמובן, המושב ואנשיו, משמשים רקע לאהבתם של סוזי ויפתח.

16
ירוק ליד תוגדר כשמורת טבע
בשל חשיבותה כאתר התנהל מאבק ציבורי להפיכתה ל או
גבעת האירוסים
הספר עוסק במפגש שבין נערות ונערים בשנים שלאחר הקמת המדינה עם תושבי המעברה שהוקמה בגבעה ששכנה שמול ביתם
גבעת האירוסים השחורים by Isaac Noy
בהחלטתה קבעה הוועדה את עקרונות התכנון לאזור הנופש המטרופוליני, בהם שמירה על ערכי טבע ונוף בעלי חשיבות גבוהה; חיבור למערך השטחים הפתוחים הגובלים בתחום התוכנית ובמרחב הסובב את האזור וכן הממשק עם המרקמים הבנויים; שמירה וביסוס של צירים ירוקים-נופיים וקישורם לערים הגובלות; הגדרת אזורים קולטי קהל לפעילויות ספורט, פנאי ונופש, הנשענים על המרחב הפתוח לטובת תושבי המרחב; שמירה על מעברים אקולוגיים עבור בעלי חיים ועוד