אוריאל פרץ. אוריאל צימר

בסוף ערך את העיתון היומי "היומן" כשהגיע ל נכנס לרבי , האדמו"ר מ לפגישה "יחידות" של ארבע שעות
האדמו"ר קרא לו לנצל את כישרונות הכתיבה שלו בשנת הוקם על שמו "שיכון אוריאל" ליד שכונת בירושלים וב-

אוריאל צימר

רעייתו נישאה בשנית לרב , דיין ב, ולאחר מכן ב.

11
אוריאל צימר
מאוחר יותר הצטרף ל וערך את ביטאון התנועה, ""
אוריאל צימר
מזכ"ל נוסף של הארגון, , אמר לו כי הוא "או"ם שלם", בשל השפות הרבות שבהן שלט
אוריאל צימר
צימר שימש כעורך הראשון של "", שבועון ביידיש שנקנה בהמשך בידי
בצעירותו התאפיין במעברים מהירים מאידאולוגיה לאידאולוגיה
צימר למד מזרחנות ב ובמקביל למד בעצמו שפות לאחר מכן, כשעברו הוריו ל, המשיך את לימודיו ב

אוריאל צימר

בתחילה השתייך למפלגת , ולאחר מכן הפך למתנגד קיצוני ל ול.

7
אוריאל צימר
הוא התגורר ליד שכונת , ובעקבות התעניינותו בחוגים החרדים הקנאים הפך ל נלהב
אוריאל צימר
צימר תרגם לשפות שונות את "המכתבים הכלליים" שכתב האדמו"ר לכלל היהודים בעולם לפני חגים
אוריאל צימר
ב נשא לאישה את רייזל למשפחת שישא, מ
ב נזקק לטיפול רפואי ב ונסע לשם עם רעייתו הוא נפטר ב, לאחרי מחלה ממושכת, ב
לאחר חתונתם התגוררו בשכונת ב בדצמבר , זמן מה לאחר , והמשפחה התיישבה ב, שם למד ב

אוריאל צימר

גיטלין", את החוברת "יהדות התורה והמדינה", ובה עמדתו ביחס לציונות ולמדינה.

3
אוריאל צימר
בשנת כתב, על פי הוראת האדמו"ר , תחת "א
אוריאל צימר
בשנותיו האחרונות עבד צימר כמתרגם, הן עבור האו"ם והן עבור חב"ד
אוריאל צימר
תחילה היה נלהב, ולאחר מכן הפך ל נלהב, בתחילה כ ולאחר מכן כ