רביעים במערכת צירים. הכרת מערכת צירים

באופן דומה אפשר לטפל גם ב הרביעים מהווים חלוקה גסה של המישור
כל אוקטנט הוא תיבה אינסופית ששלושה מ הם החלקים החיוביים או השליליים של הצירים השונים לכן הנקודות ברביע הראשון הן אלו שהארגומנט שלהן בין 0 ל-90 מעלות, הנקודות ברביע השני הן אלו שהארגומנט שלהן בין 90 ל-180 מעלות, וכן הלאה

הכרת מערכת צירים

ה של נקודה ב הוא הזווית הנוצרת בין הכיוון החיובי של ציר ה-x לבין הקטע המחבר את הנקודה עם הראשית.

רביע
לכן כדי לשרטט את הפונקציה די להציג את הערכים ברביע הראשון והשלישי
הכרת מערכת צירים
הכרת מערכת צירים
כל שמינית מכונה תֹּמֶן , ובלעז -
למשל, פונקציה היא אם היא סימטרית ביחס לציר ה-Y, ובמקרה כזה גרף הפונקציה ברביע השני יהווה דמות המראה של גרף הפונקציה ברביע הראשון, ואילו גרף הפונקציה ברביע השלישי יהווה דמות המראה של גרף הפונקציה ברביע הרביעי כך ניתן לקבוע כי הגרף של פונקציה חיובית נמצא בשני הרביעים הראשונים

הכרת מערכת צירים

.

9
רביע
רביע
רביע

הכרת מערכת צירים

.

רביע
רביע
רביע