ענבל בן שטרית. ענבל בן שטרית

She has also performed with the Israeli women's group "Neshot Chava" "Women of Eve" , and recorded a song for the Religious Zionist political party, 's 2015 election campaign בן שטרית היא אחת הזמרות האותנטיות שנחשפו בתחרות הריאליטי מוסיקה
יום לפני עלייתו נשא לאשה את אנט She began writing her own songs at age 11, and won her school's annual singing contest for six years in a row

Ofir Ben Shitrit

The organization posted her name and face on a billboard in saluting the "key personalities at the forefront of the Orthodox feminist movement".

13
ענבל בן שטרית
She launched her professional singing career in 2013, performing Hebrew, English, Arabic and Spanish songs and covers
ענבל בן שטרית
Though she didn't prepare in advance, she qualified for a slot on the season 2 debut
סם בן שטרית
Ben Shitrit was viewed as a "heroine" by traditional Israeli Jews who wish to be part of secular society while maintaining their religious observance
ב- ייסד את הוועד הציבורי לחגיגות ה בישראל וכיהן כיו"ר וועד זה גם בקאברים היא הצליחה להביא משהו מעצמה, מהמכשולים, מהטראומה של בריחה אל עולם הסמים, שקיעה בדיכאון
בן שטרית תבע במאמרו מ להקצות את מירב משאביהם בעיצוב דרכם ועתידם של ילדיהם, למען יהיו מסוגלים להתמודד בחברה ההישגית והתחרותית הישראלית במשך כ-30 שנה עבד ב

סם בן שטרית

משנת , יזם בן שטרית ותרם לאיתור מקום קבורתם של 22 מעפילי אגוז שנקברו באל-חוסימה מרוקו.

22
Ofir Ben Shitrit
הוא ייסד את התנועה ב-1979, ועמד בראשה עד פרישתו ממנה בשנת
Ofir Ben Shitrit
As of 2016 she was studying music at the , receiving her bachelor's degree in music in 2018
סם בן שטרית
She has performed with the in Ashdod