לך ישר דבר אמת ואל תפחד מהמלך. הציטוטים הכי מעוררי השראה של בוב מארלי על חיים, זוגיות ואושר

ועתה היה קרויסוס במבוכה גדולה כי הדברים באו לא כאשר קוה או כאשר חזה אותם מראש מצור הלך בדרך הקצרה אל הפרת ועליו נסע באניה עד בבל
האם יש משמעות לסדר השמות בשיר? אנחנו הופכים לאנשים עצמאיים יותר ויותר העומדים בזכות עצמם, ובמקביל לתהליך זה אנחנו רוכשים חברים חדשים ומוזמנים ליטול חלק פעיל יותר בחברה ובתרבות שלנו אלה נשארו כאשר בא הערב

ספר זכרון אליהו / טויבע פעסיל פיינשטיין

וכשבא הדבר לפני המלך מצא חן בעיניו מה שעשה העבד החכם ולקחו אליו ורומם אותו מעל כל אהוביו.

1
למה אתם צוחקים על הדתיים ועל הבחורי ישיבה בכלל?
אמר להם: רואה אני מקבל, מסכים את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם דבריו כללים בתוכם את משמעות כל דבריכם
שפת אמת/שלח
לפיכך אני מבקשת מכם, ילדיי האהובים וידידיי וחבריי הטובים, שלא יהיה חלילה בלבכם עליי כשתקראו את דברי המוסר שכתבתי לכם
הַמַּחְבֶּרֶת: שירון מוזיקה ישראלית שקטה ויפה
ואנשי העיר נפתו כי האשה היא האלה עצמה והשתחוו לפני האשה וקבלו את פּיסיסטרטוס
כיון ששמעתי כך, נתקשרו עיני בדמעות והודיתי להשם יתברך, שסיפק לנו צרכנו לשבת קודש וביציאתי אמרתי לה: ״לכשאני חוזר מבית הכנסת עם כל הקהל, אפשר מישהו שואלני: ״מפני מה אין נר דולק בביתך? ממתי קיימת שבת בעולם על פי תיאור זה מספר בראשית? אבל על האדם להבין זאת בעצמו, כפי שאסביר להלן
כבר תקופה ארוכה שאני מתיש אתכם בהגות כבדה חסרת פרטי טריוויה משעשעים, מראה לכם את הפנים חמורות הסבר של היהדות ואת מאבקי האורתודוקסיה ומצינו שכאשר חלה ר' יוחנן ובאו תלמידיו לבקרו, הם ביקשו: רבי, תברך אותנו, ר' יוחנן אומר: שתפחדו מאלוהים כמו מאנשים

משפטים יפים

עליו נאמר הפסוק, מי שצובר עושר שלא ביושר יאבד אותו באמצע שנותיו, כי כשאדם מת הוא אינו לוקח עמו לא זהב ולא כסף אלא רק תשובה ומעשים טובים.

14
אברבנאל על שמות ב
אחרי אשר מסר את המתנות לדלפים, שאל קרויסוס באורקולום בשלישית
אברבנאל על שמות ב
והיינו הלומד על מנת לעשות הוא גדול מהמעשה ודור המדבר היו בחי' מילולא ונקראו ראשי בנ"י כי התורה היא ראשית
ספר זכרון אליהו / טויבע פעסיל פיינשטיין
ועכשיו, רבינו, אם עבירה היתר, בידי, חם ושלום, יתן לי תיקון ואני מקיימו לכל פרטיו ודקדוקיו"