רשימת הציונות הדתית. רשימת הציונות הדתית לכנסת ה

עליה לארץ הייתה בעיניו בגדר חובה דתית לכל יהודי בפעילותה כחברת הכנסת ה-19 המשיכה לעסוק בנושאי זכויות אדם ובנושאי ארץ ישראל
הרשימה קיבלה בבחירות 6 מנדטים ונכנסה ל הוביל בחודשים האחרונים את המאבק להסדרת ההתיישבות הצעירה

רשימת לכנסת

בארכיון ישנן התכתבויות, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וראיונות עם אישים שונים מהציונות הדתית.

14
הציונות הדתית (רשימה)
ב- פורסם כי כ-40 אחוזים מבוגרי הם דתיים לאומיים
הארכיון לחקר הציונות הדתית
ייסד את התנועה למשילות ודמוקרטיה
הציונות הדתית (רשימה)
טובה סנהדראי, מנהיגת רשימת הפועלת והאשה הדתית ומי שלימים תכהן כחברת-כנסת מטעם ה לקראת החל משא-ומתן ליצירת רשימה משותפת של המפלגות הדתיות של הציונות הדתית והחרדים
אבי מעוז- לשעבר מנכ''ל משרדי הפנים והשיכון בניגוד לגישה של רוב הרבנים החרדים בגולה, הם הדגישו כי אין לצפות ל פסיבית של העם היהודי, אלא יש לזרזה בעזרת פעולות אנושיות של , שיבה ל, עבודת אדמה ושימוש ב כשפה יומיומית
על כן, ביקשו שתתמודדנה באופן עצמאי נשי מזרחי ארגנו רשימה עם 54 נשים שביקשו להתמודד באופן עצמאי

בלי הבית היהודי: הוגשה רשימת מפלגת הציונות הדתית

סמנכ"ל פיתוח של חברת הנדל"ן "באמונה".

6
בוחרים דרך
גישה אחרת, מעט יותר פרגמטית, ננקטה על ידי הרב
בוחרים דרך
אליהו עטיה- מנהל פעילות "הפורום ההתיישבות הצעירה"
בלי הבית היהודי: הוגשה רשימת מפלגת הציונות הדתית
במהלך השנים חלו מספר פיצולים ב והתפצלו ממנה מספר מפלגות, כגון