ישיבת נחלת ישראל. ישיבת נחלת הלויים

ואני לא מדבר על כל שכל 120 תלמידיה הינם תלמידים מחוננים וגדולים בתורה שהרי את טענה זו אפשר להעלות כלפי כל ישיבה קטנה כגדולה אני ממליץ לך לשבת ולקרוא ערכים נוספים כגון אלו אשר הצעתי לך למעלה ופעם הבאה לא צריך למחוק את זה,תודה רבה
חג שמח לכל עם ישראל - 15:04, 20 באוקטובר 2008 IST קודם שיישמע נימוק חשיבות כאן התחלת "להרחיב" את הערך

ישיבת נחלת ישראל

בטקס חנוכת הבית למבנה הקבע של הישיבה שנתיים לאחר מכן השתתף ונשא דברים.

30
ישיבת נחלת שלמה
התכנית מלווה בפרסים כספיים וספרים
ישיבת נחלת דוד
ואם אתה רוצה "מקור רציני" תברר אצל הראש ישיבה
ישיבת נחלת הלויים
לכל לומד קונה הישיבה את הגמרא הנלמדת בהוצאת "ושיננתם", המאפשרת לו ללמוד גם בעצמו, במידה והוא מתקשה
עיריית בני ברק הקצתה שטח סמוך לצורך אכלוס הישיבה התנדבות והפצת תורה בסביבה הישיבה שמה לה למטרה לחנך בחורים לראייה של עין טובה, וחיפוש של עשיית חסד עם הפרט והכלל
בכל שבוע נבחנים התלמידים בשלושה מבחנים קבועים: הלכה, גמרא עיון וגמרא בקיאות, מלבד מבחנים תקופתיים בתנ"ך ומחשבת ישראל הישיבה מונה כיום כ-250 תלמידים מכיתות ז'-י"ב

ישיבת נחלת ישראל

בשביל להדגיש את חשיבות לימוד התורה ומרכזיותו בכל בוקר לומדים עד 12:00 רק שיעורי קודש.

1
ישיבת נחלת שלמה
מבנה הקבע הוקם על מקומו של בית הכנסת ומאז הורחב מספר פעמים ונוספו לו קומות
שיחה:ישיבת נחלת ישראל
זה כמו חצי מהמשפחות ברחוב שלי! שעות הצהרים הראשונות מוקדשות ללימוד מחשבת ישאל ותנ"ך וכן סדר בקיאות במסכת גמרא נוספת
ישיבת נחלת שלמה
ובסיום מתקיים סדר בקיאות נוסף בגמרא
החשיבות הראשונה במעלה היא תרבות הדיבור וההתנהגות יתכן וישנם תנאים נוספים ראה
הלימוד הוא בכל ערב למשך 20 דקות לערך

ישיבת נחלת דוד

בראשות הישיבה עומדים בוגרי הישיבה בחיפה, ראש הישיבה הוא הרב רפאל בלום, המשגיח הוא הרב בנימין ברויאר.

ישיבת נחלת ישראל
הערך דל במידע וצועק שירחיבוהו ואף סימתי אותו בתבנית שכזו
ישיבת נחלת שלמה
אתה רוצה שאביא סריקה של דפים פנימיים של הישיבה? לאחר מספר שנים, בחשוון תשע"ד, בעקבות חילוקי דעות בין ראש הישיבה החדש למשגיח הרב אשר זנובסקי, פרש הרב זנובסקי עם חלק מהר"מים ועם מרבית תלמידי הישיבה כמאה וארבעים תלמידים , והקים את "הישיבה לצעירים פתח תקווה" בשכונת בפתח תקווה
ישיבת נחלת דוד
לאחר מספר שנים הישיבה בעפולה החלה להתנהל באופן עצמאי וללא קשר לישיבת האם בחיפה