כלי זמר נתניה. המאה ה

מותו הצית מהומות נרחבות בארצות הברית, בטענה לגזענות כלפי אפרו אמריקאים השוטר הורשע ברצח כעבור כשנה
היא הרגה 8,000 פצעה עשרות אלפים וגרמה נזק של 3

המאה ה

הוא השם שניתן לפינוי יישובי ומספר בצפון , ונסיגת מ.

23
המאה ה
נהרגו 32 אנשים ומעל 300 נפצעו
המאה ה
המאה ה

המאה ה

.

16
המאה ה
המאה ה
המאה ה