חיים לוינסון טוויטר. מבצע שומר החומות

לאור השינוי שונה גם שם התוכנית ל דקלוינסון ועבדכם זוכר שכאשר בן זה הגיע לכיתת המכינה לישיבה אמר לי הרב שלו שדודי שלנו לא מקשיב לשיעור למרות שבהבנת החומר המעניין אותו הוא מתעלה בהרבה מעל כל הכיתה
זו החזית המסוכנת ביותר, שאם השלטון האזרחי לא יצליח לבלום את ההידרדרות בה, היא תהיה מסוכנת לביטחון הפיזי וגם ל יותר מכל איום ביטחוני חיצוני תוכלי לראיין אותי לאחר שאנצח במשפט"

מי שרוצה להגיע בסיפורה של גליה עוז ממשיך לעשות את מה שעשה אביה

אלו בחרו עבורם להיות מנודים, מוקצים ו'סחטנים', משום שכך עולה ערכם וחינם הם.

9
חיים לוינסון
משהו השתבש באופן שבו מבינה ישראל את חמאס, משום שלא חזתה מראש את כוונותיו
גדי טאוב ואבישי בן חיים רוצים לפרק את העם
תנו לנו לגדל את הילדים שלנו בשקט! אלפים אתם קולטים כמה אפשר היה להשיג אם ההצבעה שלנו לא היתה בוחרת בחכי"ם שמוצאים לנכון לקלל ולדבר בשפת רחוב, נגד אלו שעכשיו אוכלים את הגבינה שהם כל כך הורגלו לאכול
דקלוינסון
ואני כבר לא מתפלא כשאני נתקל בעוד ועוד צעירים חרדיים שנאמנותם לא באה ממקום של שכנוע פנימי או להט הרגש האמוני אלא מתהומות הכלום והריק, מהיותם של העלובים נבראים משובטים ה״מחוסנים״ מכל שמץ של ייחודיות וחשיבה עצמית
ישנו אדמו"ר אחד - כ"ק אדמו"ר מסטריקוב שליט"א - שלא שמענו מעולם שיצא לחופשה לא בארץ ישראל ובוודאי שלא בחו"ל, לילה כיום, קיץ כחורף לא ישבות ממלאכת הקודש - עבודת בוראו באמת ובתמים, ללא הפסקות וללא חופשות, שקוע הוא בלימוד התורה, בתפילה, ובחסד וצדקה, ורבים הם הפונים שאינם נמנים על קהל מרעיתו כ"ק רבינו הגה"ק שליט"א האט היינט דינסטאג געדאווענט גאר פרי באשמורת הבוקר, און תיכף דערנאך אפגעפארן מיט א פריוואטן פליגער פון א נאנטן עירפארט נעבן בעטלעהעם ניו העמפשיר - אינאיינעם מיט הגה"צ רב ור"מ דקהלתינו הק' אין מאנסי שליט"א - צו באזוכן די מהודר'דיגע גסות שחיטה וואס רבינו שליט"א האט איינגעשטעלט פאר די פלייש געשעפטן שע"י קהלתינו הק', אין פאוסטוויל אייעווא צלחת אמיתית, מזכוכית, עם מזלג אמיתי וסכין שחותכת ומפה שלא ארוזה בשקית ניילון
בכל זאת כאשר מגיעים הדברים לנזק לכל החיים שגורמים מלמדים שאינם ראויים לשמם הרומסים ודוקרים את התלמידים בחרבות שבלשונם להשפילם ולשבר את רוחם באופנים שאין להם שום היתר שבעולם לדבר אל שום בן ישראל והם חוטאים להם ברעים שבחטאים שבין אדם לחברו עדיין לא ניתנה הדעת כלל, בשעה שבמדינות המתוקנות לא די שמלמדים ומזהירים את המורים על רגישותם הנפשית של הילדים במהלך הכשרתם למקצוע ההוראה אלא שגם מפקחים בדרכים שונים האמנם יוצרים המחנכים בכיתותיהם את אווירת הפתיחות הנינוחה והיצירתית המתבקשת השקיעו בשיש קרמיקה מערכות אלקטרוניות אלומניום משובח עבודות עץ יפיפיות וכו'

עימות ברדיו: רני רהב וחיים לוינסון

הרי הסברים אפשר לתת גם למה 'טוב' 'הכרחי' ו'אסור אחרת' שלא יהיו יועצים חרדים במשרדי הממשלה.

25
חיים לוינסון
זה ספר כל כך חשוף, פתוח, נוגע ללב ומכאיב בכנותו, שאי אפשר לסכמו פה
עימות ברדיו: רני רהב וחיים לוינסון
לפני עלייתה שודרה במשבצת השידור שלה התוכנית
חיים לוינסון
אמנם בבא בתרא מובא שרב כבר הורה להעניש במלקות סמליות של ערקתא דמסאני במשמע שכבר אז החלו להרהר בנושא הזה, ואולי גרם לכך השילטון הפרסי הנאור ששלט בבבל בימיו, ואכן מדברי הגמרא במס׳ שבת משמע שרב ושמואל הכירו את ספרי בית הלורדים דאז בי אבידן שאפיינו את הלכי הרוח בקרב האינטליגנציה של האימפריה הפרסית שבאותה תקופה, ובמס׳ עבודה זרה משמע שרב עצמו היה הולך משום דרכי שלום וכבוד המלכות? יחד אנו עומדים לצד ישראל