מעמ מקוון. מערכת רישוי מקוון

תאגיד - תאגיד שאינו פעיל במרשם התאגידים, תאגיד שנמצא בהליכי פירוק, מלכ"ר או חברה לתועלת הציבור חל"צ , שותפות רשומה לרבות שותפות שאינה רשומה ברשם השותפויות, מוסד כספי, תאגיד שאין לו דירקטור מאותר אחד לפחות , תאגיד שאין לו בעל שליטה מהותי אחד לפחות בעל אחזקה של למעלה מ-10% מניות ביצוע רישום מקוון למערכת לאחר הנפקת הכרטיס - על מנת לעבוד במערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו, יש להירשם למערכת עם הכרטיס החכם אשר ברשותכם
עם זאת, מדובר בהטלת אחריות כבדה על המייצגים להקפיד בעצמם על רישום ואימות הנתונים אשר יירשמו בבקשות פתיחות התיקים, ככל שיתבקש ייחסך המרוץ המייגע שהיה קיים עד היום בין משרדי המס ולא יהיה צורך בהגשת מסמכים פיזית, אלא להגישם באמצעות סריקתם כחלק בלתי נפרד מהגשת הבקשה

מערכת רישוי מקוון

חברות החייבות בניהול מערכת חשבונאות כפולה או שמחזור עסקאותיהן עולה על 4 מיליון ש"ח, חייבות בדיווח מקוון למע"מ.

3
פתיחת תיקי מס מס הכנסה וניכויים באופן מקוון בלבד
אתה לא מאלה שלוחצים את הרואה חשבון שלהם? משרדנו יצר מדיניות להציע ללקוחות את השירות המקצועי, האמין, האדיב והאפקטיבי ביותר
2021
ביחס להפסדים של העסק כדאי להיות עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ? פתיחת תיקים במערכי המס, על פי סדר מע"מ, מס הכנסה וניכויים בהתאמה
מערכת רישוי מקוון
או אתה לפעמים משלם דוחות בגלל הגשת דוחות רואה חשבון לא בזמן?
הרואה חשבון מושיב אותך בערוץ הנכון? המערכת המקוונת פותחה בהתאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של העיר ומתממשקת עם שאר מערכות המחשוב העירונית, שמטרתן לשפר את השירות ולייעל את ההליכים, לתרום לאחידות, שקיפות, מקצועיות ולקצר את לוחות הזמנים יתכן שאתה זורק כספים לריק? אתה לא צריך בכלל לחפש אותו
הרואה חשבון שלך מסרד את העיסוק שלו בנאמנות? הנפקת כרטיס חכם - 2 המערכת הינה חלק ממהפכת הרישוי המקוון, שכללה בין השאר סריקה של כל תיקי הבניין כדי שניתן יהיה לעיין בהם מהבית ללא צורך בהגעה לעירייה, מערכת מידע מבוססת G

מערכת רישוי מקוון

שידור מקוון של בקשה לפתיחת תיק לישות כלשהי, יתאפשר רק אם במאגרי המידע של שע"מ קיימים נתונים מאמתים התואמים את הפרטים שצוינו בבקשה, כגון: פרטי בעלי מניות בחברה על פי רישומי רשות התאגידים, פרטי הזיהוי ליחיד על פי רישומם במרשם התושבים ועוד.

11
מערכת רישוי מקוון
ונוגעים רק בקליינטים שמנג'סים ו"מטריפים" אותם או באנשים ענקיים
פתיחת תיקי מס מס הכנסה וניכויים באופן מקוון בלבד
החל משנת 2011 — פעימה שניה למע"מ מקוון
מערכת רישוי מקוון
לצפייה במצגת ההדרכה של רשות המסים -