העברה נגדית. Individual 2 Article 27

עד אז, המטפל נותן סיפוקים ומתסכל, מביע את דעותיו, חושף את עצמו, משתמש בסמכות, ומפעיל משמעת -המטופל חווה עולם פנימי לא יציב ולא בטוח, חש חוסר אמון חוסר, בטחון וייאוש הוא גם דאג להביא לי מתנה
מיותר לומר שגם בלילה הזה ישנתי מעט וחלמתי הרבה והתעוררתי עייף, מותש, ובכלל לא מרוצה מייקל אייגן, פסיכואנליטיקאי וכותב עכשווי מוביל בגישת הטיפולית ההתייחסותית, מתאר כאן את הסבך שמעבר למילים, ביחסים העדינים שבין מטפל ומטופל ותופס את הקומוניקציה הבלתי המילולית המתקיימת ביניהם: ״השתכנעתי עם הזמן כי חלק ניכר ממה שקורה בטיפול פסיכולוגי, הדבר החשוב ביותר לעיתים קרובות, הנו לא מילולי- הנו תמיד מחוץ להשגתן של מילים

העברה והעברה נגדית

באופן בלתי נמנע אנו נמצאים במערכת של יחסי גומלין ובאותו האופן שהמטפל משפיע על התמקדות החקירה או התיאור, גם לפעולה זו עצמה, השפעה על המטפל בדרכים ואמצעים שאינן צפויות מראש Spinelli, 2007.

30
תפקידה של ההעברה הנגדית (הפסיכואנליזה) בטיפול / פסיכולוגיה
אולם, מכיוון שהדבר מתרחש ממילא והתכנים העולים אינם בשליטתו של המטפל, מודגש הצורך לאפשר לדבר לקרות, להתבונן בו ולאפשר גם לקליינט להתייחס לכך פרלוב, 2009
על acting out והעברה נגדית
ואמנם, ההתרשמות שלי מאותו קורס היתה מפסיכיאטר מסור, המטפל בהשקעה רבה במטופלים הקשים ביותר, כאשר המוטיבציה שלו נובעת מעניין כן במקצוע ובמטופלים
העברה והעברה נגדית
הגישה רואה את הצורך לגשת אל האחר מנקודת המבט המשותפת והיא מתמקדת בהבנת המשמעויות והאפשרויות ההדדיות המתגלות במפגש
התפיסה המקובלת היא כי צדדים למערכות יחסים ארוכות טווח שבים ו"משחקים" באופן בלתי מודע בהזדהות השלכתית וב"הזדהות השלכתית שכנגד", ובאופן כזה מכניסים ליחסים תכנים הלקוחים מתקופת התפתחותם ומהדיאדות הראשונות שחוו עם זאת, תרומתם שונה והדגש הינו על הבהרת סיפורו של הקליינט Cohn, 1997
האינטראקציה שנוצרת, יכולה לקחת את המטפל למקומות קשים ולשקף לו דמויות שהוא אינו רוצה להכיר בהם כשלו כך, למשל, ניתן לראות זאת ביחסי רופא-מטופל או סטודנט-מורה

הזדהות השלכתית

תדע לך, השינה הזאת מחזירה לי את החיים.

14
Individual 2 Article 27
ובכן, בהתאם לדבריו של פרויד 4 , ניתן להניח, שמשהו גרם להעברה של מיכאלה להפוך עויינת או אינטנסיבית במיוחד, עד כדי כך שהדיווח המילולי והאינטרוספקציה פינו מקומם ל- acting out
המפגש האמיתי
והאם ייתכן, שכמו בהסברו של פרויד לצורך של דורה ל- acting out, ניתן לומר שהפעולות של מיכאלה נועדו באופן לא-מודע לבטא בדרך ממשית משהו מההעברה שלה אלי שלא פורש כראוי? מה זאת אומרת, תעיר אותו
העברה והעברה
לעיתים יכולה להתקיים גם העברה נגדית שלילית, בה גם המטפל מפתח ריחוק, סלידה או חוסר סבלנות כלפי המטופל