קרן השתלמות. קרן השתלמות

גיל פרישה — חוסכים שמגיעים לגיל הפרישה מהעבודה הקבוע בחוק נכון ל-2021 הגילאים הם 62 לנשים ו-67 לגברים יכולים לקבל את הכסף שצברו בלי לשלם מס ראשית, חשוב להבין כי מאחר ואין לכם מעסיק — אתם מפקידים את הכסף לקרן ההשתלמות לבדכם, אין חלוקה בין עוסק למעסיק
קודם כל חשוב להבין מי מוגדר תחת התנאים הבאים כעצמאי — לא כל אחד עם עוסק ובמיוחד לא כל אחד שהוא עוסק פטור ממע"מ מוגדר באופן אוטומטי כעצמאי מתוקף תיק עוסק פתוח ברשויות בחוק קופות הגמל, "קרן השתלמות" מוגדרת כ"קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם"

קרן השתלמות לעצמאים: האם כדאי לפתוח קרן כזאת

אחרי מועד ההטבות החדשות ב-2017, הטבת המס ניתנת עד מקסימום של 4.

קרן השתלמות (זכות)
הלכה למעשה — המדינה פשוט "מחזירה" הרבה יותר כסף מהסכום שהופקד לעצמאי דרך הטבות מס
קרן השתלמות (זכות)
תקרות ההפקדה הנהנות מהפטור ממס רווח ההון עמדו ב-2015 על הפקדה שנתית של 18,854 לשכיר ו-18,600 לעצמאי
קרן השתלמות לעצמאים: האם כדאי לפתוח קרן כזאת
כאשר מדובר בעובד שכיר, הוא מפריש מהשכר שלו ברוטו כל חודש בחודשו 2
יעמדו בפניכם מספר מסלולים אפשריים עבור קרן ההשתלמות שלכם, עבור רוב העצמאיים קרן מנוהלת צמודה למדדים, בעלת פיזור נרחב וסיכון נמוך, היא אפשרות טובה וסטנדרטית הטבות המס בגין החזקת קרן השתלמות לעצמאים הגענו לחלק המעניין — איך המדינה, דרך רשויות המס, מצ'פרת ומעודדת בעלי עסקים לפתוח קרנות השתלמות לעצמאיים
עובד הועסק אצל מעסיק 4 שנים והופרשו עבורו כספים לקרן השתלמות אנחנו מעמידים לשירותכם נבחרת של מומחים פנסיוניים, שישמחו לספק לכם מענה על כל שאלה שהיא, ולעזור לכם לעשות בחירה מושכלת בנוגע למשיכת כספים מקרן השתלמות לפני הזמן

קרן השתלמות (זכות)

הסכום המוכר כהוצאה לצורכי מס יהיה עד 4.

12
משיכת קרן השתלמות לפני הזמן
סל השבתון כולל בין היתר מלגת קיום חודשית בשווי 66% משכרם למורים היוצאים לשבתון לאחר מחזור חיסכון בן 7 שנים מלגת הקיום היא של 77% משכרם , מימון לימודים והשתלמויות, ועוד
קרן השתלמות
אולם במשיכת הכסף ללא יציאה לשבתון, יכולים המורים במרבית המקרים לקבל רק כ-90% מכספי המעביד
קרן השתלמות לעצמאים: האם כדאי לפתוח קרן כזאת
בכל מקרה מאוד מומלץ להיעזר ברואה חשבון או לפחות בסוכן ביטוח, שמודעים לחלק מהכללים הקטנים בנוגע לקרן ההשתלמות לעצמאיים והטבות המס הניתנות עליהם