צבי טל. השופט צבי טל הובא למנוחות

שאלתי את אחד השופטים, 'מה עשיתם? מדבריו אלה נקל לשער כיצד היה פוסק אילו נמנה על שופטי ההרכב שפסק בשאלת ההתנתקות למשל, בבג"ץ שעסק בסגירת כביש בר-אילן לתנועה בשבת
עלה לארץ מפולין וזכה לשרת בהגנה ובצה"ל בישיבת המליאה שבה אושר המילון — בסיוון תשע"ט יוני 2019 לפני שנתיים בדיוק — אמר לו נשיא האקדמיה פרופ' בר־אשר: "ידידי היקר צבי טל, אני רוצה לחזור לשיחתנו בחודש טבת תש"ן 1990

הלך לעולמו שופט העליון בדימוס צבי טל, שעמד בראש הוועדה לגיוס בני ישיבות

גם בסוגיות לאומיות, מצויים השופטים הדתיים בספקטרום "הימני" של המפה.

הלך לעולמו שופט העליון בדימוס צבי טל, שעמד בראש הוועדה לגיוס בני ישיבות
סיפורו הוא גם סיפורם של השופטים הדתיים בבית המשפט העליון
השופט צבי טל:
ב ב-2008, שימש מנהל השטח בקמפיין של ל
נפטר השופט צבי טל, מהמבקרים החריפים של
טל ודורנר נותרו משוכנעים שדמיאניוק הוא אותו "איבן האיום" שהורשע כדין
שכל את בנו, משה, במלחמת יום הכיפורים הספק היה בנוגע לזהותו, לאחר שהתברר שאיוון האיום הוא כנראה אדם אחר — איבן מרצ'נקו, ולא דמיאניוק שנשפט בירושלים
באותו ריאיון דיבר השופט בדימוס גם על בעיית האמון במערכת המשפט: "בזמנו מפלגת יהדות התורה ארגנה הפגנת ענק נגד בית המשפט העליון ובאותו זמן בדיוק הייתה הפגנה נגדית של תומכי בית המשפט טל כיהן כשופט בבית המשפט העליון בין השנים 1994 עד 1997

הלך לעולמו שופט העליון בדימוס צבי טל, שעמד בראש הוועדה לגיוס בני ישיבות

בעת כהונתו במחוזי, טל - ביחד עם השופטים דב לוין ודליה דורנר - גזר ב-1988 עונש מוות על ג'ון דמיאניוק, שומר במחנה ההשמדה טרבלינקה.

השופט צבי טל:
החוק קבע כי בגיל 22 יוכל תלמיד ישיבה לבחור אם להמשיך ללמוד או לעבור למסגרת של שירות מקוצר בצה"ל ומשם יציאה לשוק העבודה
הלך לעולמו שופט העליון בדימוס צבי טל, שעמד בראש הוועדה לגיוס בני ישיבות
הוא שירת בהגנה, איבד את בנו במלחמת יום הכיפורים, ובין פועליו הרבים בעולם המשפט הוביל את "ועדת טל" להסדרת שירות בחורי הישיבה
השופט צבי טל:
טל היה הבוטה והכועס מכולם
בשנת 1994 מונה לשופט בבית המשפט העליון, בכיסא של "השופט הדתי", במקומו של המשנה לנשיא מנחם אלון כשהיה כבר בן למעלה מ־90 שנה הוקמה ועדה מצומצמת בהשתתפותו ובהשתתפות יהושע שופמן שהביאה את המילון למונחי הדין האזרחי לידי גמר
אני חושב שהעליון הוא באמת מעוז ומחסה לעשוקים ולזכויות אדם ואזרח, אך מנגד יש מיעוט גדול - בייחוד ביהדות הדתית - שמרגיש מקופח בפסקי הדין של בית המשפט העליון"

השופט צבי טל:

.

השופט צבי טל ומונחי המשפט העבריים
הוא הוסיף כי היום גם מבינים שההתנתקות הייתה איוולת
השופט צבי טל ומונחי המשפט העבריים
על פי המלצות הוועדה אושר בכנסת ב-2002 החוק שכונה " ", שאפשר להמשיך את דחיית גיוס בני הישיבות
השופט צבי טל:
אבל בערעור לבית המשפט העליון זוכה דמיאניוק בשל ספקות באשר לזיהויו כ"איוואן האיום"