فوت بن. محمدرحیم بن محمدجعفر سبزواری

شخص متوفی به جهانی وارد می شود که با آن آشنا نیست و چون خود را با آن وفق نداده است ، ترس سراسر وجود او را در بر می گیرد در جرجان به نزدم آمد
عمر بن خطاب، یکی از صحابه مهم محمد، ابوبکر را به عنوان جانشین در نامزد کرد و بقیه حمایت خود را افزودند و ابوبکر به عنوان اولین خلیفه مسلمین انتخاب شد » به گفتهٔ ، دو روایت سیاسی مهم در اسلام موجود است: در اولی به محمد به عنوان زمامدار در مدینه نگاه شده و در دیگری به او به عنوان یک شورشگر در مکه

ابوبکر

In the footsteps of the prophet.

22
فوت
با درگذشت ابوطالب که رهبری خاندان بنی هاشم را به دست داشت ، رهبری این خاندان به که دشمن دیرینه محمد بود، سپرده شد
عمر بن خطاب
سپس قبرش نورانی می شود»
عمر بن خطاب
«عمر» به اینجا تغییرمسیر دارد
عایشه در آن زمان در نامزدی پسری از مشرکان به نام جبیر بن مطعم بود، اما ابوبکر نامزدی او را به هم زد تا با محمد ازدواج کند پس از بازگشت لشکر اسامه، لشکری بزرگ به فرماندهی خالد بن ولید به مقابله قبایلی که شورش کرده بودند رفت
محمد در بازگشت از در جملهٔ «هر که من او هستم، این علی ولی او است» را به زبان آورد؛ اما مقصود این عبارت مورد اختلاف شیعه و سنی قرار گرفت پس لعنت خدا بر کافران باد

سد بن العویدان

Metaphysics Research Lab, Stanford University.

29
محمد
صلح حدیبیه تا ۲ سال پایدار بود
عمر بن خطاب
خواندن آیات تبارک الملک : از امام صادق ع نقل شده است که آیات تبارک را بالای سر مزار میت بخوانند تا عذاب قبر از او برداشته شود
ابوبکر
محمد در ۱۲ سالگی همراه ابوطالب با کاروانی به سفر کرد
The sealed nectar: biography of the Noble Prophet از اسیران یهودی در جنگ خیبر بود که شوهرش پس از جنگ خیبر اعدام شده بود
پس از مرگ محمد، او نقش بسیار مهمی در آشتی دادن و جلب موافقت و مسلمانان اهل ، در پذیرفتن که اهل بود، به عنوان جانشین محمد ایفا کرد بلال اولین مؤذن اسلام است

ابوبکر

عمر در ، دائی خود، را به قتل رساند.

8
حام
مونتومگری وات همچنین معتقد است که این که ابوبکر باعث مسلمان شدن عثمان بن عفان، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و طلحه بن عبیدالله بوده مورد تردید است به این علت که این پنج تن و علی همگی جزو شورایی بودند که عمر برای تعیین خلیفه بعدی معین کرد
ابن سینا
فوت
در سن ۱۸ سالگی، ابن سینا بر بسیاری از علوم زمانه خود تسلط یافت