נציבות שירות המדינה. נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי

הבשורה של שירות המדינה להורים: ביצוע שעות נוספות גם מהבית היוזמה לגיבוש הוועדה מתבססת, בין היתר, על המלצות ועדת קוברסקי 1989 וכן על המלצות ועדת טרכטנברג, והינה ברוח המוסכמות של המדינות המפותחות החברות בארגון ה- OECD, אליו הצטרפה ישראל לאחרונה
מדיניות זו תורמת לאין שיעור לאיכות העבודה ותוצריה ולרווחתם של העובדים, מקדמת שוויון מגדרי באופן שורשי ומצמצמת את הפערים בין גברים לנשים העומדים בפני אתגרים שונים אלו מאלו בכל הנוגע לתפקודם המשפחתי כהורים" הנציבות רואה בקידום מדיניות תומכת משפחה משימה ראשונה במעלה

נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי

בשנת 2020 פעל צוות משותף של נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר לבחינת זכויות הורות בשירות המדינה.

נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי
נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, אמר כי המדיניות החדשה מהווה בשורה מהפכנית עבור הורים בשירות המדינה ועבור המשק כולו
נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי
בנציבות מציינים כי מהלכים מסוג זה מבטיחים את הגברת האיזון בין חיי המשפחה לבין העבודה, קידום הורים לתפקידים בכירים, בדגש על אימהות, וכן תמרוץ לחלוקה שוויוניות של טיפול בילדיהם
הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית
כמו כן, מצא הצוות כי אבות חשים שאין להם לגיטימציה למימוש משרת הורה מהלך זה מגיע בהמשך לקמפיין הנרחב "אבא בארבע" שהושק בפברואר השנה
לדבריו, נציבות שירות המדינה נדרשת לחזק את הכישורים הניהוליים בקרב עובדיה וזאת במטרה למנף עצמה ולמצב עצמה כמטה מרכזי, המופקד על ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה וכגורם מרכזי המתווה עקרונות ודרכי פעולה בתחומי אחריותו, "ארגון המהווה דוגמת למופת לשאר המשרדים ברשות הממשלה באם תאושר התכנית על ידי הממשלה, תפעל הוועדה על פי המתווה לרפורמה שגיבש נציב שירות המדינה בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר

הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית

במסגרת התכנית המוצעת, מפורטת תכנית שבראשה יעמוד נציב שירות המדינה, משה דיין, לצד בכירים בשירות הציבורי ואנשי אקדמיה.

22
נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי
בזכות האפשרות לבצע שעות נוספות מהבית והרחבת משרות ההורה, אבות יוכלו לבלות יותר זמן בקרב המשפחה, ואימהות יצמצמו את פערי השכר המגדריים
הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית
במסגרת עבודתו מצא הצוות כי אימהות מבצעות 30% פחות שעות נוספות משאר הנשים ובכך נפגע שכרן משמעותית
הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית
ב-1 ביולי ייכנסו לתוקף הנחיות התומכות בשילוב בית-עבודה לעובדים המוגדרים ב'משרת הורה', כחלק מקידום מדיניות תומכת משפחה בנציבות שירות המדינה
נציבות שירות המדינה פנתה לממשלה בהצעה לגיבוש רפורמה במערכת הניהול ופיתוח ההון האנושי בנציבות

נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי

.

1
נציבות שירות המדינה: דרישה ליישם רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי
הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית
הורים שעובדים בשירות המדינה יוכלו לבצע שעות נוספות גם מהבית