עיריית גבעתיים תו חניה. חניונים • החברה הכלכלית גבעתיים

האם דף זה עזר לך? מה שיאפשר ביתר קלות את הממשק בין רכישת תווי החניה למערכת האכיפה בעיר צילום תעודת זהות בצרוף כתובת המגורים 2
חידוש תו יבוצע ע״י רכישה מחדש ומילוי הפרטים באתר תו החנייה תו החנייה יונפק לכתובת התושב ע"י עיריית עפולה, תוך 21 ימים מיום הרכישה

חניונים • החברה הכלכלית גבעתיים

.

28
חניונים • החברה הכלכלית גבעתיים
החרגת אזורי חנייה על-פי החלטת ראש העיר ומועצת העיר
תו חנייה עירוני
הנוהל בא לקבוע תהליך רישום והצטרפות באופן ידידותי לתושב, תוך ניצול מקסימאלי של המדיות והטכנולוגיות הקיימות ללא צורך בהופעה פרונטאלית בפני עובד עירייה
חניונים • החברה הכלכלית גבעתיים
תוקפו יהיה לשנה אחת מיום הוצאתו

חניונים • החברה הכלכלית גבעתיים

.

27
תו חנייה עירוני
תו חנייה עירוני
תו חנייה עירוני