מכללת קיי מודל. Moodle app

INTED 2012 conference: 6th International Technology, Education and Development הכנס הסוציולוגי ה-38 של האגודה הסוציולוגית הישראלית: להיות מיעוט בישראל — מבט השוואתי"
The 23rd Annual International SITE Conference יום עיון: מפגש התנעת מיזם למידה במדיה חברתית במחוז חיפה, חיפה, 11

סטודנטים

What do you think about our Moodle app? AOIR-13 Conference, Manchester, 21 Oct.

22
מכללת תלפיות
הקודם של המכללה המכללה האקדמית לחינוך על-שם קיי, הידועה בעיקר בכינויה הפשוט " מכללת קיי", היא ב
מכללת תלפיות
הרצאה ביום העיון "האינטרנט והמחשב לשירות המורה לדת-האסלאם" שהתקיים בתאריך במכללת אלקאסימי-באקה
Moodle app
בשמה היא מנציחה את זכרו ופועלו של ג'פרי קיי, שתרם את הכספים לבניית בניין המכללה הראשי בקמפוס מליון וחצי ערבים רוצים להיות חברים שלך"
If you are unable to access the store, you can download the Android Package Kit APK requires Android 4 ראשית דרכו של המוסד ב בבאר שבע

סטודנטים

המערכים הוכנו ע"י הסטודנטיות בעבודה מעשית והועלו למאגר האינטרנטי כדוגמאות לרעיונות ולא בגדר "ראה וקדש" האתר לשימוש סגל והסטודנטיות ובשלב זה עקב זכויות יוצרים אין לשלוח את הקישור לאתר המערכים מחוץ למכללה.

27
Moodle app
הכינוס השנתי ה-12 של איגוד האינטרנט הישראלי אינטרנט 2008: ממשל, עסקים וחברה, רמת גן, כפר המכבייה
Moodle app
הכנס המקוון הבינלאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים — חינוך והכשרת מורים בעידן גלובליזציה
Moodle app
במוסד בלימודים לתואר אקדמי הוא כמקובל באוניברסיטאות ובמכללות ציבוריות בישראל
לוח, גיר ורשת חברתית: רשתות חברתיות - מדיניות ושימוש במערכת החינוך מאז נדד פעמיים: בראשונה לשכונה ג', לבניין זמני , ובשנייה לבניין נוכחי בשכונה ו' חדשה בבאר שבע, בשנת
מהיוזמת, מהועדה המארגנת ומנחה בכנס To access your Moodle or MoodleCloud sites on your mobile devices, please ask your site administrator to enable mobile services

המכללה האקדמית לחינוך קיי

יום עיון משותף של אגף ה- ICT והחוג למדעי המחשב: האינטרנט הזדמנויות וסכנות.

7
המכללה האקדמית לחינוך קיי
במכללת קיי לומדים 3,000 סטודנטים במסלולי הוראה שונים וכ-500 סטודנטים נוספים במסגרת מכינה
Conferences
נשים ערביו בישראל — מגמות לקראת העשור הבא
המכללה האקדמית לחינוך קיי
We believe that software, especially educational tools, should always be open and free