מילים באות י. מימה

למשל: 1 המנפצו — קרפי"ר בלע"ז רש"י בשבת עג ע"א , המיסך — אורדי"ר שם בכתיב מלא: דמוקרטיה, ביולוגיה וכיו"ב לעומת גאומטרייה, סימטרייה וכיו"ב
כל תנועת o נכתבת בווי"ו חלומה על צורת הרבים של שמות המסתיימים ב־וֹ ראו , הערה 3

מילים באות נ

הדפיסו, גיזרו, שחקו, והראו לילדים שלכם שאותיות זה לא כל כך קשה ויכול להיות אפילו.

מילים באות נ
ראינו שכ"ף ופ"א סופיות רגילות להיקרא רפות
האות ג
סוגריים טקסט באותיות לועזיות הבא בסוגריים בתוך טקסט עברי — יבואו הסוגריים על פי העברית גם במקרה של מעבר משורה לשורה , כלומר סוגר ימני יבוא בין הטקסט העברי לטקסט הלועזי, וסוגר שמאלי יבוא לפני המשך הטקסט העברי
כפופות בסופי מילים
הערה: אין הדברים אמורים בשמות ממשקל פְּעִי, כגון צְבִי צְבָאִים
הרוצה לנקד את הכ"ף לפי כללי הניקוד של העברית רשאי לעשות כן, כגון כִּימיה, בְּכִימיה למשל: קוֹאוֹרְדִּינַצְיָה, אוֹבְּיֶקְטִיבִי, גֵּאוֹלוֹגְיָה, אוֹפְּטִימָלִי
להם זה לא קל, הם לא אוהבים לשבת עם דפים וחוברות וצריך להתווכח איתם שיישבו להכין שיעורים אפשר לשנן עם הילדים מילים ולהכין יחד איתם דפי עבודה ללימוד אותיות ומילים, ואפשר להשיג את אותה מטרה גם דרך משחק מסלול חווייתי

מילים באות נ

משכב לשון נקייה — מקום שבו שוכבים; מיטה.

29
כפופות בסופי מילים
במילים מובהקות בלועזיותן שאין אפשרות לדוחקן במשקל עברי רגיל, כל תנועות o ו־u ייכתבו וינוקדו בחולם ובשורוק — כדרך המילים הלועזיות
קטגוריה:מילים שאולות משפות לועזיות
לפ"א דגושה בסוף המילה יש דוגמה אחת בלבד במקרא: "אַל תּוֹסְףְּ עַל דְּבָרָיו פֶּן יוֹכִיחַ בְּךָ וְנִכְזָבְתָּ" משלי ל, ו
כפופות בסופי מילים
למשל: 6 איש המאפיה פסע חרש בסמטה הצרה מחזיק בחוזקה את אקדחו וחושב לעצמו על ה־offer he couldn't" "refuse ששמע כמה דקות לפני כן