פורטל סטודנט חיפה. אישורים, בחינות וכרטיסים

רישום מערכת השעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים, ונערך עבור שני הסמסטרים תוך אפשרות לבצע שינויים ביטולים או תוספות הן בתחילת סמסטר א' והן בתחילת סמסטר ב' במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר
התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00 כל סטודנט זכאי לקבל חינם בסך הכול 6 אישורים בעברית, במהלך שנת לימודים אקדמית, מתוך האישורים הבאים: אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכר לימוד, אישור מערכת שיעורים

מידע לסטודנט

תלמידים החברים באגודת הסטודנטים מקבלים תעודה אחת, משותפת לאוניברסיטה ולאגודה.

26
מידע לסטודנט
הציונים יפורסמו בעילום שם לפי מספרי הזיהוי של התלמידים בלוח ההודעות האינטרנטי של החוג
אישורים, בחינות וכרטיסים
עם פרסום הציונים יפורסם גם נוהל עיון במחברות או סריקת מחברות ונוהל הגשת ערעורים
אישורים, בחינות וכרטיסים
אם ברצונכם לשנות את סדר העדיפויות של תוכניות הלימודים שאליהם התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים
תפתח רשימת קורסי האנגלית השייכים ליחידה, יש לבחור את הקבוצה הרצויה בהתאם לרמת האנגלית המתאימה אם ברצונכם לשנות את תוכנית הלימודים שאליה התקבלתם עליכם לעשות זאת לפחות שבועיים לפני הקלדת מערכת הלימודים, דרך מזכירות ההרשמה באגף מנהל התלמידים
סמוך לסיום הסמסטר יפורסם לוח מועדי בחינות, אנא הימנעו מלהתקשר בנושא זה למזכירות החוג תלמיד שמשנה את סטטוס החברות או אי החברות באגודת הסטודנטים, צריך להגיע עם הכרטיס הישן לשם הנפקת כרטיס חלופי בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד

כניסה לפורטל הסטודנטים האישי

בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

מידע לסטודנט
הנחיות כלליות לרישום הממוחשב סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה
כניסה לפורטל הסטודנטים האישי
לוח הודעות לוח ההודעות באינטרנט הינו הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות החוג
הרשמה לקורסי אנגלית
על פי השיטה האוניברסיטאית, הרישום מתבצע על בסיס מכסות ומקום פנוי