סמינר הקיבוצים מודל. סדרי הרשמה

אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה — דו"ח מסכם לשנים 2000-2002 מוגש למשרד החינוך להלן רכיביו הבסיסיים של המודל: מפגשים תקופת היכרות בת שנה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית
בסוף שנת הלימודים מתקיימת הצגה של פרויקטים קבוצתיים במרחב מוצעים שירותי יעץ בכל תחומי הלימוד האקדמיים והמעשיים כמו קריאת מאמרים, עזרה בהכנת עבודות סמינריוניות, בהכנת יחידות הוראה לקראת העבודה המעשית בבתי הספר, והכנת פרויקטים של סוף שנה

סמינר הקיבוצים

מספר חזק 2000, 5: עמ' 31-33.

הרשמה באמצעות האתר
כמו כן, למכללה בית ספר ללימודי תעודה בעל 4 מרכזים: למקצועות הטיפול; להורות, גיל רך, הנחיית קבוצות ואימון; התפתחות מקצועית והשתלמויות לאנשי חינוך; לתוכניות נגישות וכן תחום חברה ותרבות
הרשמה באמצעות האתר
על פי תפיסה זו האחריות כלפי תהליך הלמידה בביצוע המטלה הלימודית משותפת למנחה ולמונחית גם יחד, ואינה מוטלת על המונחית בלבד
סילבוס
מספר חזק 2000, 5: עמ' 31-33
סילבוס לקורס: הוראת חשבון-מבוא, 64026 טיפוח מיומנויות של תלמידים עם לקויי למידה
סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים להוביל תהליכי שינוי במערכת החינוך ובקהילה מודל זה מתאים לילדים בגיל הרך ולילדים בגיל גן- בית ספר, ובזה ייחודו בד"כ טיפולים דיאדים בעולם ניתנים לאמהות ותינוקות

לימודי תעודה

We believe that software, especially educational tools, should always be open and free.

25
הרשמה באמצעות האתר
הימצאותם של מימדים אלה, במיוחד במודל ההוראה של ארבע מתוך חמש מנחות, עולות בקנה אחד עם דפוסי ההוראה "האקטיביים" שלהן
סילבוס
מודל זה מרחיב את תאוריית המגע Contact Hypothesis של אלפורט Allport, 1954 , ולפיה ניתן להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה, אשר נתמך על ידי גוף מוסדי כלשהו
סדרי הרשמה
בכל שנה משתתפים בתוכנית כ-3,000 ילדים יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים, מיותר ממאה בתי ספר, ומשתלבות בה כיתות מה וכיתות מחו"ל