מנהל התכנון תכנון זמין. קוים כחולים XPLAN

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אך הבקשה להיתרי בנייה כרוכה באגרה קבועה, ללא קשר לאופן הגשתה את הבקשה מגיש האחראי לביקורת על הביצוע אשר עשוי להיות עורך הבקשה היתר , מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תכנית הפעולה בנויה ממספר פרקים: דיור, תעסוקה, שטחים פתוחים, תשתיות הנדסיות ותחבורה למעשה, המערכת היא תחליף ל"" ההיסטורית, המודפסת על נייר

תכנון ובניה

דף המידע על כל תכנית כולל של שלבי הטיפול, לרבות דיונים ופרוטוקולים, מסמכי התכנית השונים כגון הוראות, תשריט, נסחפים ואחרים.

מערכת רישוי זמין
בשנתיים שחלפו מאז הושקה המערכת הושמעו דעות רבות לכאן ולשם בקרב העוסקים בתחום תכנון ובנייה ורישוי עסקים, לגבי יעילות ונוחות השימוש בהליך הרישוי הזמין
מנהל התכנון
הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ותמ"ל הוקמה ב-2014 על רקע המלצה של צוות "90 הימים", בתור כלי לריסון עליות מחירי הדיור
מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במודיעין?
קבלת מידע להיתר מידע להיתר כולל הוראות והנחיות לשלבי הליך הרישוי
בסיום הבנייה תתקבל תעודת גמר, שהיא אישור המסופק על ידי הוועדה המקומית אם הביצוע תקין לפני היתר הבנייה ובהתאם לדרישות בטיחות השימוש במבנה רגולציה, חוקים ותקנות בתחום התכנון ורישוי הבנייה המטרה העיקרית של האגף לרגולציה במחלקת רישוי ובנייה במנהל התכנון היא ליווי, תמיכה וסיוע לוועדות המקומיות בעבודה המקצועית שלהן
השלבים בדרך להיתר כוללים בדיקת תנאי סף, בדיקת אישור הבקשה מבחינה תכנונית וקבלת החלטת ועדה ההסדרה המדוברת מבוצעת במגוון נושאים וסדרי גודל, החל מרמה ארצית של הקמת יישובים, הרחבת יישובים, תשתיות ברמה ארצית, ועד לרמה פרטנית של בניין יחיד

מינהל התכנון

שלב ההיתר כולל את התהליך הבא: בדיקה בבקרה מרחבית הבקשה מועברת לכל גורמי ומחלקות העירייה המעורבים בבקשה ולאחריה מועברת הבקשה להחלטת ועדה של רשות הרישוי.

מינהל התכנון
בדיקת תנאים מוקדמים היא בדיקה תכנונית ראשונית לעמידת הבקשה בתנאי סף מנהליים
מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במודיעין?
תהליך רישוי הבנייה מורכב מ-5 שלבים מרכזיים: התקשרות עם עורך בקשה עורך בקשה יכול להיות מהנדס, אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות, אשר אחראי על תכנון הבנייה וליווי תהליך הרישוי
קוים כחולים XPLAN
משך זמן הבדיקה הינו 5 ימי עבודה
הנגשת מידע לאזרח חלק מהייעול של מנהל התכנון בשנים האחרונות כולל צעדים ל, בין היתר באמצעות מערכת קווים כחולים לתכניות מפורטות, אתר מידע תכנוני לאיתורי תכניות, עררים וישיבות, מנהל התכנון ב-Data בין היתר, החוק מגדיר את תחומי האחריות של מוסדות התכנון, סוגי תכניות תמ"א, תמ"מ, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת ואת ההיררכיה שלהן, את אופן הטיפול וה, לרבות לוחות זמנים
היא תכנית מתאר ארצית, אשר שואפת לשמש כלי עיקרי, פשוט ובהיר לשמירת שטחים ורצועות לטובת שימושים ציבוריים עתידיים כגון שטחים פתוחים, דרכים ומסילות, מתקנים, קווי תשתיות ארציים ועוד מורכבת משש ועדות משנה : עררים, בנייה ותקנות, הקלות מתשתיות תחבורה, קידום תוכניות, מתחמי רעש מטוסים ואישור תוכניות עבודה למשק הגז

מערכת רישוי זמין

תחילה ראוי לציין שהמועדים מתבססים על ימי עבודה של רשויות ולכן לדוגמא, כאשר נאמר 5 ימים הכוונה לרוב ליותר.

15
מינהל התכנון
בחלוף 30 ימי עבודה, ולאחר שקיבל עורך הבקשה את תיק המידע המבוקש, אפשר לעבור לשלב הבא ולהתחיל להכין את בקשת ההיתר
מינהל התכנון
מטרת תכנית הפעולה היא מתן מענה אינטגרטיבי ומוכוון ביצוע החוזה את צרכי האדם, הקהילה והסביבה בעתיד, תוך קידום תכנון איכותי ומענה לצרכים ולמאפיינים המשתנים של המשק והאוכלוסייה, תוך שאיפה ליצירת שוויון הזדמנויות
מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במודיעין?
לשכת התכנון היא הגורם המקצועי בתחום התכנון והבנייה במחוז, ותפקידה לדאוג לקידום התכניות שבסמכותה, ליישם מדיניות תכנון ארצית ומחוזית ולתמוך מקצועית ותפעולית בפעילות מוסדות התכנון המחוזיים