התמונה החינוכית. התמונה החינוכית

החברה הישראלית זקוקה לאזרחים בעלי מודעות ואכפתיות כלפי הסביבה שלהם כל אלה יחד יציגו תמונה אחת, מונגשת, שקופה ודינאמית
בחמישון הבינוני חלש — חלש גדלה בארבע השנים כמות הזכאים לתעודת בגרות ב-6% והיא עומדת כיום על 60 במשרד החינוך מדגישים כי מדידה בהתאם לשיעור הזכאות לבגרות בלבד יוצרת רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל — בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות

התמונה החינוכית הארצית

דרך שתעצב שפה ושיח חינוכי אחר ושונה.

26
שקיפות בחינוך
כדי למנוע תחרות לא הוגנת בין מוסדות החינוך, התמונה מציגה את הישגי המוסד החינוכי לאורך השנים, ביחס לממוצע הארצי וביחס לבתי הספר הדומים לו — מבחינת גודל ומדד הטיפוח לדוגמה: לא ניתן יהיה להשוות בין בית ספר במדד טיפוח נמוך לבין בית ספר במדד טיפוח גבוה
התמונה החינוכית 2017: עלייה בזכאות לבגרות וירידה בנשירה
אחוז המצטיינים בעיר הוא 8% אחוזים, בדומה לאחוז המצטיינים ברמה הארצית
התמונה החינוכית
בעבר כלל בתי הספר התיכוניים נמדדו באותו האופן, דבר אשר פגע במוסדות מרקע חברתי — כלכלי נמוך
סך הכל ניגשים למתמטיקה מוגבר 4-5 יחידות לימוד כ-40% מתלמידי העיר כפי שצוין לעיל התמונה החינוכית באתר שקיפות בחינוך כוללת 21 מדדים שמחולקים ל-4 ענפים; ערכים וכל המזג החינוכי, הישגיות, התמדה ונשירת תלמידים וכל הצוות החינוכי
ה"תמונה החינוכית" תשקף בצורה הולמת יותר את מגוון העשייה בבתי הספר מדובר בהישגים מרשימים שנמצאים גבוה בהרבה מעל הממוצע הארצי בכל קנה מידה"

התמונה החינוכית

מדובר על התווספות של כ-6,000 נערים ונערות למספר זכאי הבגרות לעומת שנה שעברה אז אחוז הזכאים עמד 68.

התמונה החינוכית הארצית
ישנה בנייה של תשתית לימודית לשילוב מכלול התלמידים באקדמיות, בתעסוקה ובמגוון של תפקידים מהותיים בצבא ועוד
התמונה החינוכית
משרד החינוך פרסם לראשונה ביום ב' 1
שקיפות בחינוך
יותר תלמידים המדווחים על התנדבות בתנועות וארגוני נוער ויותר תלמידים המתארים את יחס המורים כלפייה כאכפתי