הוצאה לפועל אזור אישי. בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?

Menora 896 Pages 1 48 Text Version Fliphtml5 סגירה עקב אי פעילות בתיק הלשכה יכולה לסגור את התיק, מלבד תיקי משכנתא או משכון, עקב אי ביצוע פעולות, אם חלפו שנתיים מהמועד שבוצעה פעולה כלשהי בתיק, ומאז לא בוצע בו כל הליך אחר
אנחנו מבטיחים ללוות ולהנחות אתכם בכל השלבים עד שתגיעו לשירות שרציתם סגירת תיק לאחר פירעון החוב לשכת הוצאה לפועל סוגרת את התיק לאחר שהחייב פרע את מלוא החוב, או שנותרה יתרה של פחות מ- 100 שקלים

סגירת תיק הוצאה לפועל

התיק נסגר באופן אוטומטי, בחלוף חודש ימים ממועד איפוס החוב.

1
הוצאה לפועל כרטיס חכם
במקרים שהצדדים הגיעו ביניהם להסכמה על סגירת התיק, או במקרה שהתיק לא נסגר באופן אוטומטי, החייב רשאי לבקש בעצמו מהרשם להורות על סגירתו
טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות
אם מסיבה כלשהי לא בוטל ההליך, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך
טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות
לשם כך על בתיק להגיש שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים, ולציין בבקשה את מספר תעודת הזהות של החייב שעליו מתבקש המידע
יחד עם זאת חשוב לוודא מול לשכת ההוצאה לפועל כי לאחר 30 יום ממועד תשלום החוב, התיק אכן נסגר ולא נשארה יתרה לתשלום סגירת תיק עקב אי ביצוע פעולות הזוכה יכול להגיש בקשה לסגירת התיק, והתיק ייסגר על פי בקשתו
מענה אוטומטי ליתרת החוב במענה האוטומטי של מוקד הטלפוני ניתן לשמוע במשך שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, את יתרת החוב ואת המועד האחרון שבו ניתנה החלטת רשם בתיק מידע והכוונה הוצאה לפועל וגביית קנסות Posts Facebook

הוצאה לפועל כרטיס חכם

מוקד שירות לקוחות טלפוני אנושי בנושאי הוצאה לפועל בעברית, בפקס או בשליחה בדואר- ללשכה שבה מתנהל תיק ההוצאה לפועל.

10
בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
כאשר מדובר במקרה שבו מסיבות חוקיות אין צורך לשלם מזונות בעתיד, החייב רשאי להגיש בקשה לסגירת התיק
הוצאה לפועל כרטיס חכם
במקרה שחלפו שנתיים מהמועד שבו בוצע הליך כלשהו בתיק, ומאז לא בוצע כל הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לתת עילה מנומקת לכך שהתיק לא ייסגר, אם הזוכה לא נתן סיבה מוצדקת במשך 30 יום, התיק ייסגר על ידי הרשם
בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד