מרכז ציפורי ירושלים. Tzippori

בחלק הצפוני נמצא שטח פתוח של כ 20 דונם שעבר דילול מאסיבי ע"י קרן קיימת לישראל ושם התחיל תהליך של התחדשות חורש טבעי על פי , היישוב היהודי בציפורי שרד לפחות עד
המאגר שימש עד המאה ה-7 בשנים 66—67, בזמן ברומאים, הוא עצמו ביצר אותה, בתוקף תפקידו כמפקד הגליל במרד, אולם אנשי ציפורי העשירים, שבנו את החומה על חשבונם, החליטו להתבדל מהמורדים ולשמור על נאמנות לרומא

מרכז ציפורי ביער ירושלים: ארגון כנסים בירושלים, בית הארחה, בריכה בקיץ

המרכז משתרע על 66 דונם.

8
JUST BE OK
הם שדדו ושרפו את הבתים הריקים, לאחר שיושביהם ברחו אל המצודה
JUST BE OK
בתוך המנהרה נחפרה תעלה מטוייחת בגובה 40 ס"מ ורוחב 30 ס"מ
סיורי מרכז ציפורי ביער ירושלים
שם מיוחסים גם השם רקת כי היא מוגבהת כ"רקתא דנהרא"- שפת הנהר, וכן מיוחס לה השם קיטרון
כשהשתלט על הגליל, כבש גם את ציפורי והיא המשיכה להיות המחוז בית זה נבנה בראשית , השערת החוקרים היא שהמבנה נחרב כנראה ב של שנת
במסגרת פעולות השימור של המבנה, נבנו קירות והמבנה קורה בגג בין השנים 1985—1989 נערכו חפירות נוספות של משלחת משותפת של מארצות הברית ו, בראשות א' מאיירס, ק' מאיירס ו

מרכז ציפורי

ממאגר המים הגדול המשיכו המים לזרום דרך מנהרה הנקראת "מנהרת ששת הפירים".

28
מרכז ציפורי ביער ירושלים: ארגון כנסים בירושלים, בית הארחה, בריכה בקיץ
במחציתה הראשונה של המאה הרביעית עדיין התקיימה בציפורי ישיבה, וישנם חוקרים הסבורים כי עיקרו של התלמוד הירושלמי משקף את הדיונים שהתנהלו בישיבה זו
מרכז ציפורי
By subscribing I agree to the and have read the
מרכז ציפורי
מצפונה של העיר ובצמוד אליה שכן יישוב יהודי נוסף בשם