יאיר שרקי. אורי שרקי

מקים ויו"ר "ברית עולם — המרכז העולמי לבני נח" , המבקש לעורר את המודעות לשבע מצוות ולקיומן על ידי אומות העולם לא תיתכן אמונה בדבר שלא הוכח או הוברר לאדם, ואף בני ישראל לא האמינו למשה עד שה' "נאלץ" כביכול להתגלות אליהם בהר סיני
עם זאת, אנו עדיין מתפללים ל"גאולה שלימה" , כלומר, להשלמת התהליך כולו, הן בדברים התלויים בידי אדם העמדת מלך, הקמת מקדש, ייסוד סנהדרין והן בדברים התלויים בידי שמים חזרת הנבואה לעם ישראל ובגלל שאתה יודע שההקלטות האלו מגיעות מתוך אג'נדה מסויימת, אתה היית צריך להבין את ההשלכות ולארוז את הידיעה בצורה שמתקבלת ונשמעת

אורי שרקי

לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה" ועוד.

אורי שרקי
בין רבותיו נמנים הרב מניטו , הרב , הרב והרב
יאיר שרקי הותקף
שרקי הגיש תלונה ל, אך בדצמבר 2014 החקירה
יאיר שרקי הותקף
ליאור שטול, מנכ"ל מוסדות בני דוד שישב בקהל, אמר "אני מתנגד לדברים שאמר הרב קלנר ומאז, ביממה האחרונה אני שומע הרבה קולות שמקשים על הפרסום ושואלים אותי 'למה עשיתי את זה' וטוענים שמדובר בחילול השם וכדומה''
הוא מעביר שיעורים במקומות שונים בניגוד לתפיסה הרווחת לפיה החול מזוהה עם הטומאה, ומהווה את ההפך מן הקודש, המזוהה עם הטהרה: ישנו חול טהור למשל ומנגד ישנו קודש טמא עבודה זרה, למשל

יאיר שרקי הותקף

מכינת עלי היא אחד המוסדות עם התרומה הכי גדולה לחברה הישראלית ולא צריך לשכנע בכך.

יאיר שרקי הותקף
בעבר היה יו"ר המחלקה הישראלית במכון
אורי שרקי
אחת ההשלכות המעשיות של תפיסה זו היא החיוב שהעיסוק בפוליטיקה יוטל על אנשי קודש, כדי שערכי הקודש יתממשו בעולם החול
יאיר שרקי
העמים הקדמונים הגיעו לרמות מתקדמות בכל תחומי החיים, כגון , , ו
לאחר מכן עברו למספר שנים ל, ו בשנת כמה מספריו יצאו ב"הוצאת אורים" שהקימו תלמידיו
רוב הסיפורים השליליים על דתיים מגיעים מדתיים אבל המבחן האמיתי הוא להתמודד עם התוכן ולא עם המקור''

אורי שרקי

שרקי הוא רווק, ומתגורר בירושלים.

7
אורי שרקי
עמד בראש מכללת צפירת תפארה ובראש מרכז יאיר ע"ש הרב אשכנזי
יאיר שרקי הותקף
תפיסה זו ראשיתה בימי עזרא, היא התעצמה אחרי חורבן בית השני, והגיע לשיאה אצל הוגים רפורמים, ואנטי־ציוניים במהלך המאה ה־19, בעקבות האמנציפציה ותהליכי החילון, ואצל הוגים אורתודוקסים, כתוצאה מהסתגרות וקיפאון של ההלכה והמחשבה
אורי שרקי
המהר"ל נצח ישראל פרק א' מונה שלושה קריטריונים למצב של גלות: כאשר עם ישראל מחוץ למקומו, מפוזר בין העמים ונשלט בידם