רשות המיסים פניות הציבור. הרשות השנייה

אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו הנציב לא יטפל בפניות : -התלויות ועומדות בבית המשפט או בבית דין ובתלונות שבית המשפט או בית הדין הכריע לגביהן
כל אדם רשאי לפנות לנציב פניות הציבור, ובלבד שהפנייה תיעשה בכתב הנציב רשאי לבצע בדיקות וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו תוך הגינות ושמירה על איזון בין חופש הביטוי של הגורמים המשדרים לבין כבודו של הפונה

הרשות השנייה

ניתן למצוא פירוט של המסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות.

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
לאחר קבלת הפנייה, יאשר הנציב את קבלתה ויעשה כמיטב יכולתו לבדוק אותה ולהשיב עליה בתוך זמן סביר מרגע קבלתה
הרשות השנייה
לא תתקבלנה פניות בעל פה או פניות בעילום שם
הרשות השנייה
נציב פניות הציבור של הרשות יקבל את פניותיהם של הצופים בשידורי הטלוויזיה בערוצים 12,13,9,20,24,הלא טי וי והמאזינים לתחנות הרדיו האזורי ברחבי הארץ ויטפל בהן בכבוד ובהגינות
סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה עוסקת בקביעת נכות רפואית לאנשים המעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה, וכן בקביעת נכות רפואית למי שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אך מעוניין בקביעת נכות לצורך קבלת שניתנות החל מ-20% נכות ומעלה אם בעקבות הבדיקה מצא הנציב ליקוי, הוא רשאי להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך בתיקון או לדרוש שידור של תוצאות הבירור
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע במקביל לקביעת הזכאות ל גם את אחוזי הנכות הרפואית לילדים שיש להם לקות חמורה

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)

הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.

הרשות השנייה
כאמור, החוק מחייב הגשת פנייה בכתב
הרשות השנייה
אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הנציב כי התלונה מוצדקת כולה או בחלקה, הוא ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב לפונה
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
שלום רב, יש לך תלונה, פנייה, או אולי מחמאה בעניינים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה או הרדיו האזורי? מצא הנציב כי התלונה אינה מוצדקת, הוא יודיע על כך בכתב לפונה ולמי שהוגשה נגדו התלונה
באילו עניינים ניתן לפנות לנציב? חוק הרשות השנייה קובע כי נציב פניות הציבור פועל באופן עצמאי כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור? השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
ניתן להגיש תלונה על תכניות, פרסומות ותשדירים השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב.

11
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
כן ניתן להגיש תלונה על הרשות השנייה, הגורם המשדר, חברת החדשות ועל כל עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במקומות אלה
הרשות השנייה
יחד עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
מי יכול לפנות לנציב פניות הציבור? אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד