ספריית הטכניון. מערך ספריות הטכניון

פורטל הספריות, מבוסס פלטפורמת , כולל חיפוש למקורות מידע, ביניהן , VuFind, וכלי הגילוי EDS לחיפוש במאגרי המידע שהספרייה רוכשת, שירותי הספריות, חיפוש מידע וקישורים למשאבי הספריות עד אז חיפוש מידע התאפשר במקורות מודפסים או במאגר המידע "דיאלוג", שהיה נגיש לעובדי הספרייה בהתקשרות מקוונת לפני עידן ה
בהתאם למגמות כלל עולמיות ספריות הטכניון מוסבות למרכזי מידע ולמידה הספרייה המרכזית מהווה את הסמכות המקצועית הקובעת מדיניות, נהלים והנחיות עבודה לכלל הספריות בטכניון

ספריית רפואה אלפרד גולדשמיט

בתוכנה נעשו התאמות והגדרות מקומיות בהתאם לצורכי הספרייה: הפקת דוחות סטטיסטיים, כתיבת תוכניות אוטומטיות לקליטת אוספים ויצירת תהליכים לסיוע ב.

27
A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
רוב האוסף עבר לארכיון הספרים המרכזי שבבניין הספרייה המרכזית וחלק קטן ממנו נשאר בחדר עיון בפקולטה, שנסגר בדצמבר 2019
מערך ספריות הטכניון
תחום ניהול אוספים ותהליכים אחראי על פיתוח האוספים והנגשת המידע עבור קהלי הטכניון
הספרייה המרכזית אלישר
מאז הספרייה קרויה על שמו והיא משמשת כ של הטכניון
בספריית הפקולטה לרפואה מתווסף גם מיון נושאי לפי שיטת המיון , המותאם לתחומי בשנת הוקמה הפקולטה לביולוגיה כיחידה בפני עצמה אך הספרייה נשארה משותפת לשתי הפקולטות
בקומת המסד של הבניין מרוכזים אוספים שנבחרו לשימור ארוך טווח מפאת חשיבותם המחקרית וההיסטורית והיא מהווה ארכיון אוספים היסטורי חלק גדול מהרכישות מתבצע באמצעות "המרכז לשירותי מידע דיגיטליים" מלמ"ד ב מחב"א

A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method

כלי גילוי זה קיבל בטכניון את השם EasyFind, או בקיצור EzFind, עוצב בהתאם לקווי המיתוג של הטכניון ובוצעו בו התאמות לצורכי הטכניון.

30
A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
באחריות הספרייה המרכזית לקבוע את הנהלים ולהדריך את הספריות
A simple and effective route for the preparation of poly(vinylalcohol) (PVA) nanofibers containing gold nanoparticles by electrospinning method
הספרייה המרכזית אחראית על הנוהל ועל טופסי ההפקדה
מערך ספריות הטכניון
השירות מתאפשר באופן מקוון דרך פורטל הספריות