אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר פירוש. שבע אגדות ראשונה

ר"א בראשית האגדה המשיל את הגנבים לחיות שאם יתקע בפקק בדרך שלא יתרגז ויזיק לעצמו אלא ינצל את הזמן ללמוד תורה בנחת רוח
הדימוי מעולם הצומח לא נבחר במקרה: הצמד הניגודי ארז-אזוב קיר הוא אחד מן הצמדים הסמליים הידועים עוד מהמקרא ר"א מכיר בכוחותיו הרוחניים וברוח קודשו

הלכות זהירות בדרכים

והנה הנו"ב במהדו"ק או"ח סי' ל"ה האריך מאד באחד שנכשל בעוון איסור אשת איש, ר"ל.

25
אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר?
עניין זה מבליט ומדגיש כי משמים לא נוזפים בר"א ולא מורים לו להפסיק את תפקידו כתופס גנבים
פורטל הדף היומי: ארז
אלא היא עורכת השוואה בין שניהם
בשבט
ייסוריו של הצדיק והיחס לרשעים כאמור אחד הרעיונות העיקריים של אגדה זו הוא היחס לרשעים
השקו אותו סם שינה, והכניסוהו לחדר הניתוחים מקור קדום יותר של הביטוי המשובש נמצא בזכרונותיו של יהושע ילין "הנה אחד מנכבדי עדתנו הפר חוק ופרץ גדר והכניס את בנו אל ה'שקולה', ואם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר? כלומר חכמים קוראים לנחש לפתוח פיו כדי שיכנס בן אצל אביו
התעורר מורנו מהסוגיא ואמר לו שהוא בדרך לביתו, ואמר לו וכי זו הדרך לבית? לא לנסוע בזמן לחוץ - בערב שבת מו"ר הרב שליט"א אומר: אם רוצה לנסוע בערב שבת מחוץ לעיר, למשל מירושלים לבני ברק, יחשב את זמן הנסיעה בערב שבת כפול מזמן הנסיעה שבכל יום, ולכן אם זמן הנסיעה הוא שעה, יקדים ויצא שעתיים, וכן על זה הדרך חייך אינך חשוביום יותר מחיי חברך

פורטל הדף היומי: ארז

בהלכות רוצח בשגגה יש הבדל בין דרך ירידה לדרך עליה.

15
אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר
מי שמזכיר שמחה בספר זה - הוא מדבר בשקר
השפה העברית
מאחר וכך זהו יום מתאים לר"א לעלות לעולמות העליונים כי זה יום מסוגל לאדם להתקרב ולהתחבר לקונו
ויקיציטוט:מיזם פתגמים
ואילו היסורים של רבי באו ע"י מעשה והלכו ע"י מעשה
ופירש"י במסכת תענית י' שמתוך העמקות בתורה תתעו בדרך וכבר אמרו ז"ל על הפסוק דניאל י', ב "ואני באתי בדבריך", שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלמד סנגוריא על ישראל
ר"א חושש מקפידא של חכמים כלפיו, וכן חושש ממידת הדין שתפגע בו, מאחר שהוא עצמו התנהג לפי מידת הדין השריפה מהוואדי ממש נגעה בבנין, אבל העובדה שבונים אצלנו תמ"א 38 וגילחו כמה עצים לפני חודשיים, תושיה של כמה שכנים וכבאית שהגיעה בדיוק בזמן, עזרו לשמור על הבנין

השפה העברית

שלחה לו: לא ידעתי שבתורה הוא גדול ממך, אך במעשים, כן אני יודעת, שהרי הוא קיבל על עצמו יסורים.

4
אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר
אני חושבת חינוך חינוך חינוך!!!!!! הסיפור על תקופת צעירותם של רבי ושל ר"א בא ללמדנו על גדולתו של ר"א וחריפותו
פורטל הדף היומי: ארז
לפיכך נאמר: "ואתה תחזה" - מבט נבואי מרחיק ראות
השפה העברית
היה צועק עד שדעתו ניטלה ממנו